Forum


Powrót ZUS i US Spółka Jawna - czy wymagane zaświadczenia dla wspólników?

A.

Aleksandra .....

1

proszę o informację czy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału postępowania przetargowego w przypadku SPÓLKI JAWNEJ należy dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US dla każdego ze wspólników spółki jawnej czy wytsraczy dla samej spółki, gdyz przez kilka lat nasza firma dołaczała tylko te dokumenty dla samej spółki i nigdy to nie było podniesione az do obecnego momentu gdzie Zamawiający twierdzi, że takie zaświadczenia należy równeiz dołączyć dla każdego wspólnika osobno - jako osoby fizycznej? jaka jest prawda i na bazie jakiej podstawy prawnej - bo takiej odpowiedzi nie otrzymałam, jedynie lakoniczną informację , ze chodzi tu o podatki dochodowe a nie VAT (spółka zatrudnia pracowników i jest w niej 2 wspólników udziały po 50%)
proszę o informację czy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału postępowania przetargowego w przypadku SPÓLKI JAWNEJ należy dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US dla każdego ze wspólników spółki jawnej czy wytsraczy dla samej spółki, gdyz przez kilka lat nasza firma dołaczała tylko te dokumenty dla samej spółki i nigdy to nie było podniesione az do obecnego momentu gdzie Zamawiający twierdzi, że takie zaświadczenia należy równeiz dołączyć dla każdego wspólnika osobno - jako osoby fizycznej? jaka jest prawda i na bazie jakiej podstawy prawnej - bo takiej odpowiedzi nie otrzymałam, jedynie lakoniczną informację , ze chodzi tu o podatki dochodowe a nie VAT (spółka zatrudnia pracowników i jest w niej 2 wspólników udziały po 50%)
1
2017-05-17 09:54 1

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

W przypadku spółki jawnej lub spółki komandytowej potwierdzenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne powinno odbywać się poprzez złożenia zaświadczenia wydanego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zaświadczenie właściwego oddziału ZUS odnoszące się do samej spółki, a nie do jej wspólników.
Można znaleźć też opinie UZP w tym zakresie, co prawda nieco już stara, ale wg mnie przepisy nie zmieniły się w tym zakresie.
W przypadku spółki jawnej lub spółki komandytowej potwierdzenie, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne powinno odbywać się poprzez złożenia zaświadczenia wydanego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zaświadczenie właściwego oddziału ZUS odnoszące się do samej spółki, a nie do jej wspólników. Można znaleźć też opinie UZP w tym zakresie, co prawda nieco już stara, ale wg mnie przepisy nie zmieniły się w tym zakresie.
1
2017-05-17 10:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy