Forum


Powrót dwie ceny w ofercie

A.

Anna .....

6

Taka sytuacja - formularz ofertowy składa się z 2 stron, Wykonawca składa dwie pierwsze strony formularza, na których przedstawia dwie różne ceny (jedna jest parafowana, druga nie). Na otwarciu ofert została odczytana kwota przedstawiona na pierwszej stronie (wyższa). Czy w związku z powyższym powinnam dokonać zmiany informacji z otwarcia ofert, która została zamieszczona na stronie, poprzez dodatkową informację o przedstawieniu przez Wykonawcę dwóch cen? Mimo, że druga z pierwszych stron nie została podpisana, traktuję zaistniałą sytuację jako złożenie dwóch ofert i odrzucam na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
Taka sytuacja - formularz ofertowy składa się z 2 stron, Wykonawca składa dwie pierwsze strony formularza, na których przedstawia dwie różne ceny (jedna jest parafowana, druga nie). Na otwarciu ofert została odczytana kwota przedstawiona na pierwszej stronie (wyższa). Czy w związku z powyższym powinnam dokonać zmiany informacji z otwarcia ofert, która została zamieszczona na stronie, poprzez dodatkową informację o przedstawieniu przez Wykonawcę dwóch cen? Mimo, że druga z pierwszych stron nie została podpisana, traktuję zaistniałą sytuację jako złożenie dwóch ofert i odrzucam na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
1
2017-05-17 13:49 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na stronie internetowej dodatkowych informacji, jesli w drodze oceny ofert dojdzie do weryfikacji wartości ofert (podanych podczas ich otwarcia).
Oczywiście zakazu tez nie ma, i jesli to uczyni czynność ta nie będzie stanowiła naruszenia Pzp.
Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na stronie internetowej dodatkowych informacji, jesli w drodze oceny ofert dojdzie do weryfikacji wartości ofert (podanych podczas ich otwarcia). Oczywiście zakazu tez nie ma, i jesli to uczyni czynność ta nie będzie stanowiła naruszenia Pzp.
1
2017-05-17 14:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy