Forum


Powrót oświadczenia

A.

Anna .....

6

Jak traktować oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, które nie jest wypełnione ani podpisane w części dot. wskazania podstawy wykluczenia, podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz podwykonawców? Przyjąć takie oświadczenie rozumiejąc że ta część nie dotyczy danego wykonawcy dlatego nie wypełnił, czy wezwać do uzupełnienia?
Jak traktować oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, które nie jest wypełnione ani podpisane w części dot. wskazania podstawy wykluczenia, podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca oraz podwykonawców? Przyjąć takie oświadczenie rozumiejąc że ta część nie dotyczy danego wykonawcy dlatego nie wypełnił, czy wezwać do uzupełnienia?
1
2017-05-18 10:14 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 254

A powołuje się na realizację/potencjał innego podmiotu ?
A powołuje się na realizację/potencjał innego podmiotu ?
1
2017-05-18 10:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy