Forum


Powrót rażąco niska cena i brak pełnomocnictwa

A.

Anna .....

6

czy przed uzyskaniem od wykonawcy wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny mogę wezwać go do uzupełnienia pełnomocnictwa, którego nie załączył do oferty? art. 26 ust. 3a mówi, że zamawiający wzywa do złożenia pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu, więc nie wiem czy powinnam czekać do złożenia wyjaśnień RNC i w przypadku ich akceptacji dopiero wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa. Z drugiej strony oferta jest podpisana przez osobę nieumocowaną czyli jest nieważna. Czy ktoś miał podobną sytuację?
czy przed uzyskaniem od wykonawcy wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny mogę wezwać go do uzupełnienia pełnomocnictwa, którego nie załączył do oferty? art. 26 ust. 3a mówi, że zamawiający wzywa do złożenia pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu, więc nie wiem czy powinnam czekać do złożenia wyjaśnień RNC i w przypadku ich akceptacji dopiero wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa. Z drugiej strony oferta jest podpisana przez osobę nieumocowaną czyli jest nieważna. Czy ktoś miał podobną sytuację?
1
2017-05-18 11:00 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Nigdzie nie jest napisane że pierwszą czynnością jest badanie RNC. Ja bym spokojnie wezwał o pełnomocnictwo i także do wyjaśnień w sprawie RNC. Inne podejście niepotrzebnie wydłużyłoby całą procedurę, a na dzień wezwania do RNC nie wiecie czy oferta podlega odrzuceniu, bo o tym będzie wiadomo dopiero jak wykonawca nie przedstawi dobrego pełnomocnictwa.
Nigdzie nie jest napisane że pierwszą czynnością jest badanie RNC. Ja bym spokojnie wezwał o pełnomocnictwo i także do wyjaśnień w sprawie RNC. Inne podejście niepotrzebnie wydłużyłoby całą procedurę, a na dzień wezwania do RNC nie wiecie czy oferta podlega odrzuceniu, bo o tym będzie wiadomo dopiero jak wykonawca nie przedstawi dobrego pełnomocnictwa.
1
2017-05-18 11:04 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy