Forum


Powrót Ocena ofert

A.

Agnieszka .....

2

Witam, mam problem z oceną ofert. Ustaliliśmy dwa kryteria: cena oraz doświadczenie osoby bezpośrednio wykonującej usługę (w miesiącach). W SIWZ nie określono minimalnego wymaganego doświadczenia. Wykonawca w ofercie nie podał żadnych danych dotyczących doświadczenia. Czy założyć, że Wykonawca nie ma doświadczenia i w tym kryterium przyznać mu "0" punktów, czy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ? Dodam, że to jedyna złożona oferta :-/
Witam, mam problem z oceną ofert. Ustaliliśmy dwa kryteria: cena oraz doświadczenie osoby bezpośrednio wykonującej usługę (w miesiącach). W SIWZ nie określono minimalnego wymaganego doświadczenia. Wykonawca w ofercie nie podał żadnych danych dotyczących doświadczenia. Czy założyć, że Wykonawca nie ma doświadczenia i w tym kryterium przyznać mu "0" punktów, czy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ? Dodam, że to jedyna złożona oferta :-/
0
2016-07-06 07:38 0

G.

Grzegorz .....

3

Art. 91 ust. 3 - Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy. Wiedza i doświadczenie wykonawcy należy ustalić w warunkach udziału w postępowaniu (art. 22), i w tedy można żądać uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału. Moim zdaniem postępowanie w tym stanie rzeczy należało by unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7.
Art. 91 ust. 3 - Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy. Wiedza i doświadczenie wykonawcy należy ustalić w warunkach udziału w postępowaniu (art. 22), i w tedy można żądać uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału. Moim zdaniem postępowanie w tym stanie rzeczy należało by unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7.
1
2016-07-06 08:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy