Forum


Powrót rażąco niska cena oferty i rażąco niskie ceny jednostkowe w opcji

J.

Jarosław .....

0

Witam, mam dylemat. Otóż w przetargu na sprzątanie pomieszczeń ustaliłem cztery kryteria oceny ofert, tj.
1. cena brutto zamówienia podstawowego – 56 % - za 9 miesięcy świadczenia usługi,
2. cena odśnieżania 1 m2 dachu – 2% w ramach opcji wskazanej w SIWZ,
3. cena usuwania 1 mb sopli – 2% w ramach opcji wskazanej w SIWZ
4. dodatkowa kara umowna za nienależyte wykonanie umowy - 40%
Ceną całkowitą oferty, odczytaną na otwarciu ofert była wartość zamówienia podstawowego, tj. za 9 miesięcy świadczenia usługi.W 3 przypadkach całkowita wartość oferty jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Na podstawie art. 91 ust 1, w związku z art. 91ust 1a wezwiemy tych Wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Pytanie moje dotyczy tego, jak zachować się w sytuacji analizy cen jednostkowych za odśnieżanie dachu i usuwanie sopli. Z uwagi na to, iż w/w ceny stanowiły kryterium oceny ofert, w kilku przypadkach Wykonawcy zaniżyli je drastycznie, aby w poszczególnych kryteriach uzyskać maksymalną ilość punktów(rozpiętość zaproponowanych cen – od 0,60 gr do 8 zł za 1 mb usuwania sopli oraz od 1,20 zł do 10,37 zł za 1 m 2 odśnieżania dachu ). Czy w tym przypadku powinniśmy również zastosować art. 90 ust 1 w związku z art. 90 ust. 1a tj. obliczyć średnią arytmetyczną cen jednostkowych i wezwać wszystkich których ceny jednostkowe są niższe niż 30 %, czy też dokonać analizy cen rynkowych i w tych przypadkach gdzie Zamawiający powziął wątpliwość co do zaproponowanych cen wezwać do wyjaśnień wyłącznie na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp
Witam, mam dylemat. Otóż w przetargu na sprzątanie pomieszczeń ustaliłem cztery kryteria oceny ofert, tj. 1. cena brutto zamówienia podstawowego – 56 % - za 9 miesięcy świadczenia usługi, 2. cena odśnieżania 1 m2 dachu – 2% w ramach opcji wskazanej w SIWZ, 3. cena usuwania 1 mb sopli – 2% w ramach opcji wskazanej w SIWZ 4. dodatkowa kara umowna za nienależyte wykonanie umowy - 40% Ceną całkowitą oferty, odczytaną na otwarciu ofert była wartość zamówienia podstawowego, tj. za 9 miesięcy świadczenia usługi.W 3 przypadkach całkowita wartość oferty jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Na podstawie art. 91 ust 1, w związku z art. 91ust 1a wezwiemy tych Wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Pytanie moje dotyczy tego, jak zachować się w sytuacji analizy cen jednostkowych za odśnieżanie dachu i usuwanie sopli. Z uwagi na to, iż w/w ceny stanowiły kryterium oceny ofert, w kilku przypadkach Wykonawcy zaniżyli je drastycznie, aby w poszczególnych kryteriach uzyskać maksymalną ilość punktów(rozpiętość zaproponowanych cen – od 0,60 gr do 8 zł za 1 mb usuwania sopli oraz od 1,20 zł do 10,37 zł za 1 m 2 odśnieżania dachu ). Czy w tym przypadku powinniśmy również zastosować art. 90 ust 1 w związku z art. 90 ust. 1a tj. obliczyć średnią arytmetyczną cen jednostkowych i wezwać wszystkich których ceny jednostkowe są niższe niż 30 %, czy też dokonać analizy cen rynkowych i w tych przypadkach gdzie Zamawiający powziął wątpliwość co do zaproponowanych cen wezwać do wyjaśnień wyłącznie na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp
1
2017-05-22 06:04 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeśli dobrze rozumiem to w tym postępowaniu jako kryterium wystąpiły trzy ceny. Nie spotkałam sie z takim rozwiązaniem Gdybym organizowała to postępowanie cena za odśnieżanie dachu i za usuwanie sopli stanowiłyby składowe ceny ogółem zamówienia podstawowego z kryterium o wadze 60%. Chyba byłoby prościej i nie rodziłoby takich kłopotów. Trzeba zauważyć że defincja najkorzystniejszej oferty uzywa pojęcia ceny w liczbie pojedynczej (tak jakby nie przewidywała mozliwości stosowania kilku cen) Jeśli jednak tak zamawiajacy postapił tworzac jako kryterium kilka cen, a sa one niższe od 30% to ma obowiązek pytać o RNC zarówno w zakresie wszystkich trzech cen.
Jeśli dobrze rozumiem to w tym postępowaniu jako kryterium wystąpiły trzy ceny. Nie spotkałam sie z takim rozwiązaniem Gdybym organizowała to postępowanie cena za odśnieżanie dachu i za usuwanie sopli stanowiłyby składowe ceny ogółem zamówienia podstawowego z kryterium o wadze 60%. Chyba byłoby prościej i nie rodziłoby takich kłopotów. Trzeba zauważyć że defincja najkorzystniejszej oferty uzywa pojęcia ceny w liczbie pojedynczej (tak jakby nie przewidywała mozliwości stosowania kilku cen) Jeśli jednak tak zamawiajacy postapił tworzac jako kryterium kilka cen, a sa one niższe od 30% to ma obowiązek pytać o RNC zarówno w zakresie wszystkich trzech cen.
1
2017-05-22 07:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy