Forum


Powrót Uzupełnienie oświadczenia JEDZ

K.

Katarzyna .....

26

W złożonym oświadczeniu JEDZ brakowało informacji dotyczących zdolności technicznej i zawodowej tj. wykazu min. 2 pojazdów, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Wezwaliśmy Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia JEDZ i przedłożenia wykazu. Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego uzupełnił wykaz ale wskazał formę użytkowania obu pojazdów - dzierżawa. Czy mogę wezwać jeszcze Wykonawcę do przedłożenia zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy, czy powinnam go wykluczyć z postępowania?
W złożonym oświadczeniu JEDZ brakowało informacji dotyczących zdolności technicznej i zawodowej tj. wykazu min. 2 pojazdów, które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Wezwaliśmy Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia JEDZ i przedłożenia wykazu. Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego uzupełnił wykaz ale wskazał formę użytkowania obu pojazdów - dzierżawa. Czy mogę wezwać jeszcze Wykonawcę do przedłożenia zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy, czy powinnam go wykluczyć z postępowania?
1
2017-05-22 07:42 0

K.

Katarzyna .....

26

Dodam tylko, że Wykonawca w oświadczeniu JEDZ (Części II lit. C), wpisał, że nie będzie polegał na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji.
I co w takim wypadku powinnam zrobić, skoro dosłał wykaz pojazdów i wpisał że będą dzierżawione i wynika że podmiot trzeci bierze udział.
Dodam tylko, że Wykonawca w oświadczeniu JEDZ (Części II lit. C), wpisał, że nie będzie polegał na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji. I co w takim wypadku powinnam zrobić, skoro dosłał wykaz pojazdów i wpisał że będą dzierżawione i wynika że podmiot trzeci bierze udział.
1
2017-05-22 07:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy