Forum


Powrót obowiązek żądania KRK

M.

Mariusz .....

22

Czy po nowelizacji w postępowaniach powyżej progu zamawiający zawsze ma obowiązek żądać zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego?
Czy po nowelizacji w postępowaniach powyżej progu zamawiający zawsze ma obowiązek żądać zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego?
0
2016-07-06 08:22 0

J.

Jadwiga .....

0

Tak wynika z par. 3 ust. 1 obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wyjątki dotyczą umów ramowych.
Tak wynika z par. 3 ust. 1 obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wyjątki dotyczą umów ramowych.
1
2016-07-07 10:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy