Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki

M.

Magdalena .....

4

przeprowadzono negocjacje z zaproszonym Wykonawcą. Sporządzono na tę okoliczność protokół z negocjacji który podpisali członkowie komisji , Księgowy w zakresie środków , Zamawiający oraz osoby uczestniczące w negocjacjach. kilka dokumentów zostało złożonych dniu podpisania umowy. I teraz czy na tę okoliczność ( złożenia dokumentów dodatkowych) powinnam sporządzić jeszcze jeden protokół podpisany przez Komisję przetargową i Zamawiającego ?
przeprowadzono negocjacje z zaproszonym Wykonawcą. Sporządzono na tę okoliczność protokół z negocjacji który podpisali członkowie komisji , Księgowy w zakresie środków , Zamawiający oraz osoby uczestniczące w negocjacjach. kilka dokumentów zostało złożonych dniu podpisania umowy. I teraz czy na tę okoliczność ( złożenia dokumentów dodatkowych) powinnam sporządzić jeszcze jeden protokół podpisany przez Komisję przetargową i Zamawiającego ?
1
2017-05-22 11:45 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Protokół kończy się z chwilą zakończenia postępowania czyli podpisania umowy więc informacje istotne winny być odnotowane. Możesz albo zawrzeć je w protokole albo sporządzić załącznik do niego i ponownie zebrać podpisy.
Protokół kończy się z chwilą zakończenia postępowania czyli podpisania umowy więc informacje istotne winny być odnotowane. Możesz albo zawrzeć je w protokole albo sporządzić załącznik do niego i ponownie zebrać podpisy.
1
2017-05-22 11:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy