Forum


Powrót Protokołół - ZP-PN 5.Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach

ATN

Anna Teresa Nowak

2

W protokole postępowania (przetarg nieograniczony) w pkt 5. "Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach" mamy miejsce na zaznaczenie czy informacja o zamówieniu została zawarta:
1. w ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w DUUE
2. we wstępnym (lub okresowym) ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego.
Czy zatem, jeśli zgodnie z art 13a ustawy Pzp zamieściliśmy na swojej stronie internetowej taką wstępną informację, powinnam zaznaczyć w tej części protokołu pkt 2, że:
"informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu .... "?
W protokole postępowania (przetarg nieograniczony) w pkt 5. "Ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach" mamy miejsce na zaznaczenie czy informacja o zamówieniu została zawarta: 1. w ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w DUUE 2. we wstępnym (lub okresowym) ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego. Czy zatem, jeśli zgodnie z art 13a ustawy Pzp zamieściliśmy na swojej stronie internetowej taką wstępną informację, powinnam zaznaczyć w tej części protokołu pkt 2, że: "informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym na stronie internetowej w dniu .... "?
0
2017-05-23 11:07 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Plan zamówień na dany rok to nie to samo co wstępne ogłoszenie jakiegoś postępowania.
Plan zamówień na dany rok to nie to samo co wstępne ogłoszenie jakiegoś postępowania.
1
2017-05-24 08:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy