Forum


Powrót Przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem wazności wadium

K.

Katarzyna .....

26

Zwróciłam się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 2 Wykonawców wyraziło zgodę ale tylko na przedłużenie terminu związania ofertą. Wadia zostały przez obu Wykonawców wniesione w pieniądzu. Czy oferty te podlegają odrzuceniu w myśl art. 89 ust. 7a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych?
Zwróciłam się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 2 Wykonawców wyraziło zgodę ale tylko na przedłużenie terminu związania ofertą. Wadia zostały przez obu Wykonawców wniesione w pieniądzu. Czy oferty te podlegają odrzuceniu w myśl art. 89 ust. 7a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych?
1
2017-05-23 12:59 0

G.

Grzegorz .....

3

Wadium złożone w pieniądzu jest w dyspozycji zamawiającego i jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, wiadomo że oferta w dalszym ciągu jest zabezpieczona.
Wadium złożone w pieniądzu jest w dyspozycji zamawiającego i jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, wiadomo że oferta w dalszym ciągu jest zabezpieczona.
1
2017-05-23 13:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy