Forum


Powrót obowiązek odpowiedzi na zadane pytania do przetargu

J.

Justyna .....

5

Witam,
Zwracam się z zapytaniem, zgodnie z ustawą Zamawiający ma obowiązek odpowiedzi na pytania Wykonawcy do połowy terminu terminu wyznaczonego na składanie ofert. JEŻELI PZREDŁUŻAMAY TERMIN CZY TERMIN ODPOWIEDZI NA PYTANIA ROWNIEŻ ULEGA WYDŁUŻENIU?
Witam, Zwracam się z zapytaniem, zgodnie z ustawą Zamawiający ma obowiązek odpowiedzi na pytania Wykonawcy do połowy terminu terminu wyznaczonego na składanie ofert. JEŻELI PZREDŁUŻAMAY TERMIN CZY TERMIN ODPOWIEDZI NA PYTANIA ROWNIEŻ ULEGA WYDŁUŻENIU?
1
2017-05-24 07:38 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu dotyczacego pytań
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu dotyczacego pytań
1
2017-05-24 07:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy