Forum


Powrót zapisy w SIWZ dotyczące podwykonawców

A.

Anna .....

30

Witam,
w ustawie w art.36 b ust.1 JEST:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć w SIWZ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawców.

Natomiast w JEDZ części II JEST:

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców.

Moje pytanie: Jak Zamawiający powinien napisać w części dotyczacej podwykonawców???

- Że żąda podania przez wykonawce firm podwykonawców?
czy
-o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców?

Proszę o podpowiedź.
Witam, w ustawie w art.36 b ust.1 JEST: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć w SIWZ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawców. Natomiast w JEDZ części II JEST: Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców. Moje pytanie: Jak Zamawiający powinien napisać w części dotyczacej podwykonawców??? - Że żąda podania przez wykonawce firm podwykonawców? czy -o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców? Proszę o podpowiedź.
1
2017-05-24 12:51 0

K.

Karolina .....

86

Ja ostatnio w siwz napisałam tak w PN poniżej progów
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców, stanowi co do zasady jedynie jego zamierzenia, a nie stanowią zobowiązania do wykonywania prac przy udziale konkretnych podwykonawców (zgodnie z wyrokiem KIO sygn. akt KIO 234/17).
Ja ostatnio w siwz napisałam tak w PN poniżej progów 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców, stanowi co do zasady jedynie jego zamierzenia, a nie stanowią zobowiązania do wykonywania prac przy udziale konkretnych podwykonawców (zgodnie z wyrokiem KIO sygn. akt KIO 234/17).
1
2017-05-24 13:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy