Forum


Powrót art.24aa ust.2

A.

Anna .....

30

Witam,

chciałam się upewnić, art. 24aa ust.2 brzmi: Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Zawierając ten zapis w SIWZ, mogę ominąć ????

"lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy"

- bo w postępowaniu nie żądam zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Witam, chciałam się upewnić, art. 24aa ust.2 brzmi: Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zawierając ten zapis w SIWZ, mogę ominąć ???? "lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy" - bo w postępowaniu nie żądam zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1
2017-05-26 12:16 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Nie ma sensu pisać o zabezpieczeniu o wadium o warunkach udziału itp jesli w danym postepowaniu takie instytucje nie wystepują. Oczywiście przytoczenie przepisu w jego brzmieniu nie stanowi naruszenia prawa,ale stan taki zaciemnia treść a dla wykonawcy siwz staje się mało czytelna
Nie ma sensu pisać o zabezpieczeniu o wadium o warunkach udziału itp jesli w danym postepowaniu takie instytucje nie wystepują. Oczywiście przytoczenie przepisu w jego brzmieniu nie stanowi naruszenia prawa,ale stan taki zaciemnia treść a dla wykonawcy siwz staje się mało czytelna
1
2017-05-26 13:01 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy