Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy

M.

Marta .....

0

Planujemy do środy podpisać umowę na roboty budowlane z wykonawcą na 2 części zamówienia. Termin realizacji pierwszej to koniec października br., drugiej koniec 2018 r. Wykonawca złożył wymagane zabezpieczenie w postaci gwarancji na okresy o 2-3 miesiące dłuższe niż termin realizacji każdej z części. Czy zabezpieczenie nie powinno być wniesione na okres min. 5 lat (art 150 ust. 7) licząc od terminu podpisania umowy? Czy wystarczy złożone z aktualnym zabezpieczeniem zobowiązanie do przedłużenia zabezpieczenia na okres rękojmi?
Planujemy do środy podpisać umowę na roboty budowlane z wykonawcą na 2 części zamówienia. Termin realizacji pierwszej to koniec października br., drugiej koniec 2018 r. Wykonawca złożył wymagane zabezpieczenie w postaci gwarancji na okresy o 2-3 miesiące dłuższe niż termin realizacji każdej z części. Czy zabezpieczenie nie powinno być wniesione na okres min. 5 lat (art 150 ust. 7) licząc od terminu podpisania umowy? Czy wystarczy złożone z aktualnym zabezpieczeniem zobowiązanie do przedłużenia zabezpieczenia na okres rękojmi?
1
2017-05-29 08:11 0

I.

Ilona .....

2

To zależy jakie wymagani określił Zamawiający, jaki był okres rękojmi.
To zależy jakie wymagani określił Zamawiający, jaki był okres rękojmi.
1
2017-05-30 06:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy