Forum


Powrót Wadium

PM

Paulina Mateusiak

0

Jakie kroki ma podjąć zamawiający w przypadku rozbieżności w kwocie wadium (określonej w SIWZ i ogłoszeniu) wyrażonej cyfrą (5500 zł) i słownie (5000 zł), gdy wykonawca z najkorzystniejszą ofertą i kolejny w rankingu zabezpieczyli ofertę wadium w kwocie 5000 zł natomiast wykonawca z najdroższą ofertą 5500 zł. Rozważamy unieważnianie postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 lub uznanie wartości wadium wyrażonej słownie jako ważniejszej – prawo wekslowe/czekowe. Ewentualne odrzucenie dwóch pierwszych ofert wydaje nam się najmniej właściwe.
Jakie kroki ma podjąć zamawiający w przypadku rozbieżności w kwocie wadium (określonej w SIWZ i ogłoszeniu) wyrażonej cyfrą (5500 zł) i słownie (5000 zł), gdy wykonawca z najkorzystniejszą ofertą i kolejny w rankingu zabezpieczyli ofertę wadium w kwocie 5000 zł natomiast wykonawca z najdroższą ofertą 5500 zł. Rozważamy unieważnianie postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 lub uznanie wartości wadium wyrażonej słownie jako ważniejszej – prawo wekslowe/czekowe. Ewentualne odrzucenie dwóch pierwszych ofert wydaje nam się najmniej właściwe.
0
2017-05-29 09:36 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Po pierwsze - odrzucenie dwóch prawidłowo złożonych ofert, spełniających postawiony wymóg absolutnie nie wchodzi w grę. Nie można obarczać Wykonawcy błędem Zamawiającego. Wielokrotnie KIO wskazuje, iż zapis nie precyzyjny należy interpretować na korzyść Wykonawcy. Po drugie nie pracujemy na ustawie wekslowej tylko Pzp+KC i na tych dwóch ustawach zasadniczo należy rozstrzygać takie kwestie.

Rodzi się pytanie czy wadium 5.5 tys. kogoś mogło odstraszyć, za to 5 tys. było do przyjęcia. W mojej ocenie, jest to różnica stosunkowo nie wielka i chyba przychylił bym się do kontynuowania postępowania. Nie zmienia to jednak faktu, że postępowanie ma wadę, chociaż przy takiej wartości odwołania pewnie nikt nie zgłosi.
Po pierwsze - odrzucenie dwóch prawidłowo złożonych ofert, spełniających postawiony wymóg absolutnie nie wchodzi w grę. Nie można obarczać Wykonawcy błędem Zamawiającego. Wielokrotnie KIO wskazuje, iż zapis nie precyzyjny należy interpretować na korzyść Wykonawcy. Po drugie nie pracujemy na ustawie wekslowej tylko Pzp+KC i na tych dwóch ustawach zasadniczo należy rozstrzygać takie kwestie. Rodzi się pytanie czy wadium 5.5 tys. kogoś mogło odstraszyć, za to 5 tys. było do przyjęcia. W mojej ocenie, jest to różnica stosunkowo nie wielka i chyba przychylił bym się do kontynuowania postępowania. Nie zmienia to jednak faktu, że postępowanie ma wadę, chociaż przy takiej wartości odwołania pewnie nikt nie zgłosi.
1
2017-05-29 10:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy