Forum


Powrót WYKAZ DOSTAW NA PODSTAWIE UMOWY O WSPÓŁPRACY PODZIELONY NA 3 DOSTAWY - JEDNE REFERENCJE

A.

Agnieszka .....

0

Bardzo proszę o pilną podpowiedź.

Zamawiający zażądał w postępowaniu na dostawę art. spożywczych (pieczywo) wykazu minimum trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (...). Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust.2 PZP złożył wykaz, w którym wskazał wykonaną dostawę (1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.) i dołączył referencje, w których zaznaczono, że wykonawca realizował od 1.01. do 31.12. 2016 r. dostawy na podstawie umowy o współpracy z dnia 4.01.2010 r. Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 do złożenia wykazu minimum 3-ch dostaw. Wykonawca w odpowiedzi przedstawił wykaz 3 dostaw (1.01.-31.12.2015, 1.01.-31.12.2016, 1.01.-30.04.2017.) i dołączył referencje, w których wskazał (notabene właścicielem podmiotu wystawiającego referencje jest współwłaściciel wykonawcy :I), , że na podstawie umowy o współpracy z 4.01.2010 r. wykonawca realizował dostawy w terminach 1.01-31.12.2015, 1.01-31.12.2016, 1.01.-30.04.2017.
Pytanie:
Spełnił warunki udziału (uznać, że wykonał 3 dostawy???), czy wykluczyć??
Bardzo proszę o pilną podpowiedź. Zamawiający zażądał w postępowaniu na dostawę art. spożywczych (pieczywo) wykazu minimum trzech dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (...). Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust.2 PZP złożył wykaz, w którym wskazał wykonaną dostawę (1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.) i dołączył referencje, w których zaznaczono, że wykonawca realizował od 1.01. do 31.12. 2016 r. dostawy na podstawie umowy o współpracy z dnia 4.01.2010 r. Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 do złożenia wykazu minimum 3-ch dostaw. Wykonawca w odpowiedzi przedstawił wykaz 3 dostaw (1.01.-31.12.2015, 1.01.-31.12.2016, 1.01.-30.04.2017.) i dołączył referencje, w których wskazał (notabene właścicielem podmiotu wystawiającego referencje jest współwłaściciel wykonawcy :I), , że na podstawie umowy o współpracy z 4.01.2010 r. wykonawca realizował dostawy w terminach 1.01-31.12.2015, 1.01-31.12.2016, 1.01.-30.04.2017. Pytanie: Spełnił warunki udziału (uznać, że wykonał 3 dostawy???), czy wykluczyć??
1
2017-05-30 09:51 0

A.

Agnieszka .....

69

ja bym zostawiła są 3 dostawy a dla kogo to było to już nie ma znaczenia
ja bym zostawiła są 3 dostawy a dla kogo to było to już nie ma znaczenia
0
2017-05-30 10:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy