Forum


Powrót Opłacona polisa

W.

Włodzimierz .....

1

Czy zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie dokumentów zamawiający może żądać dowodu opłaconej polisy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności?
Czy zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie dokumentów zamawiający może żądać dowodu opłaconej polisy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności?
1
2017-05-30 12:22 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Proszę zapoznać się z opinią:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/oplacona-polisa-lub-inny-dokument-potwierdzajacy,-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia
Proszę zapoznać się z opinią: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/warunki-udzialu-w-postepowaniu,-dokumenty-skladane-przez-wykonawcow-oraz-ich-wykluczenie-z-udzialu-w-postepowaniu/oplacona-polisa-lub-inny-dokument-potwierdzajacy,-ze-wykonawca-jest-ubezpieczony-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-w-zakresie-prowadzonej-dzialalnosci-zwiazanej-z-przedmiotem-zamowienia
1
2017-05-30 12:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy