Forum


Powrót Pełnomocnictwo z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?

M.

Monika .....

0

Zgodnie z art.23 ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Czy Wykonawca załącza pełnomocnictwo z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?
Zgodnie z art.23 ust. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Czy Wykonawca załącza pełnomocnictwo z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?
1
2017-05-30 12:33 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

Powinien to zrobić już na etapie składnia oferty, dzięki temu Zamawiający wie z kim ma prowadzić korespondencję.
Pełnomocnik do reprezentowania podmiotu zbiorowego to nie to samo co pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów.
Powinien to zrobić już na etapie składnia oferty, dzięki temu Zamawiający wie z kim ma prowadzić korespondencję. Pełnomocnik do reprezentowania podmiotu zbiorowego to nie to samo co pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów.
1
2017-05-30 12:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy