Forum


Powrót Wadium w formie gwarancji

A.

Agnieszka .....

0

Wykonawca zabezpieczył ofertę wadium w formie gwarancji, z którą mamy problem. Otóż gwarancja jest wystawiona z dobrą datą tj. gwarancja nr ... z dnia..i tu jest właściwa data, natomiast data wystawienia oraz obowiązywania jest z daną 2016. Dzień i miesiąc jest właściwy, ewidentny błąd istnieje tylko w roku, co można również potwierdzić w dacie zawartej w tytule gwarancji. Czy można to uznać za omyłkę pisarską i wezwać do wyjaśnień Wykonawcę?
Wykonawca zabezpieczył ofertę wadium w formie gwarancji, z którą mamy problem. Otóż gwarancja jest wystawiona z dobrą datą tj. gwarancja nr ... z dnia..i tu jest właściwa data, natomiast data wystawienia oraz obowiązywania jest z daną 2016. Dzień i miesiąc jest właściwy, ewidentny błąd istnieje tylko w roku, co można również potwierdzić w dacie zawartej w tytule gwarancji. Czy można to uznać za omyłkę pisarską i wezwać do wyjaśnień Wykonawcę?
1
2017-05-31 10:08 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

A jeżeli omyłka jest dacie wystawienia i zamiast dnia ....2017 r. juz rok temu winno być dnia ....2016
A jeżeli omyłka jest dacie wystawienia i zamiast dnia ....2017 r. juz rok temu winno być dnia ....2016
1
2017-05-31 10:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy