Forum


Powrót brak uzupuełnionego dokumentu

J.

Justyna .....

5

przetarg nieograniczony, procedura zwykła. Zamawiający żada złożenia formularza oferty, oświadczeń , kosztorysu oraz załacnzika dotyczącego równoważności. wykonawca składa wraz z ofertą załącznik wykaz urządzeń równoważnych, z tym, ze jest on nie do końca wypełniony. w miejscu użyte materiały do realizacji zamówienia jest wpisane "nie dotyczy", natomiast pozostałe kolumny - wymagane dokumenty dla oceny równoważności np. karta katalogowa, dtr oraz aktualne miejsce funkcjonowania urządzenia nie są wypełnione.
Muszę wezwać do uzupełnienia dokumentu, na jakiej podstawie?
przetarg nieograniczony, procedura zwykła. Zamawiający żada złożenia formularza oferty, oświadczeń , kosztorysu oraz załacnzika dotyczącego równoważności. wykonawca składa wraz z ofertą załącznik wykaz urządzeń równoważnych, z tym, ze jest on nie do końca wypełniony. w miejscu użyte materiały do realizacji zamówienia jest wpisane "nie dotyczy", natomiast pozostałe kolumny - wymagane dokumenty dla oceny równoważności np. karta katalogowa, dtr oraz aktualne miejsce funkcjonowania urządzenia nie są wypełnione. Muszę wezwać do uzupełnienia dokumentu, na jakiej podstawie?
1
2017-05-31 10:58 0

M.

Marta .....

27

Nie możesz wezwać do uzupełnienia, bo treści oferty się nie uzupełnia (z art. 26 ust. 3 wzywa się do złożenia dokumentów, o których mowa w art 25 ust. 1, pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania- np. oświadczeń wstępnych lub JEDZ.) Wykonawca ma udowodnić zamawiającemu, na podstawie art. 30 ust 5, że oferowany produkt jest równoważny, w sposób wskazy w SIWZ. Moim zdaniem nie ma prawnej możliwości wezwania do uzupełnienia wskazanych przez Ciebie dokumentów. Ja bym odrzuciła jako niezgodne z SIWZ w związku z art. 30 ust. 5
Nie możesz wezwać do uzupełnienia, bo treści oferty się nie uzupełnia (z art. 26 ust. 3 wzywa się do złożenia dokumentów, o których mowa w art 25 ust. 1, pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania- np. oświadczeń wstępnych lub JEDZ.) Wykonawca ma udowodnić zamawiającemu, na podstawie art. 30 ust 5, że oferowany produkt jest równoważny, w sposób wskazy w SIWZ. Moim zdaniem nie ma prawnej możliwości wezwania do uzupełnienia wskazanych przez Ciebie dokumentów. Ja bym odrzuciła jako niezgodne z SIWZ w związku z art. 30 ust. 5
1
2017-05-31 13:06 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy