Forum


Powrót Unieważnienie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4

M.

Monika .....

0

Przetarg nieograniczony. Dwie oferty złożone w terminie. Pierwsza przewyższa wartość jaką zamawiający może przeznaczyć na na sfinansowanie zamówienia, druga nie przekracza. Pierwsza oferta najwyżej oceniona. Wzywam do dokumentów z 26.2, składa w terminie, zgodne z siwz. Czy dokonując unieważnienia z 93.1.4 (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) muszę w zawiadomieniu dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, wskazać liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawców ?
Przetarg nieograniczony. Dwie oferty złożone w terminie. Pierwsza przewyższa wartość jaką zamawiający może przeznaczyć na na sfinansowanie zamówienia, druga nie przekracza. Pierwsza oferta najwyżej oceniona. Wzywam do dokumentów z 26.2, składa w terminie, zgodne z siwz. Czy dokonując unieważnienia z 93.1.4 (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) muszę w zawiadomieniu dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, wskazać liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawców ?
1
2017-05-31 11:53 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 166

Byłoby to właściwe działanie, aby pozostał ślad, że to właśnie ta oferta jest najkorzystniejsza mimo ceny (oferta o najwyższej liczbie punktów).
Byłoby to właściwe działanie, aby pozostał ślad, że to właśnie ta oferta jest najkorzystniejsza mimo ceny (oferta o najwyższej liczbie punktów).
1
2017-05-31 12:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy