Forum


Powrót Poinformowanie zamawiającego o czynności niezgodnej z ustawą

J.

Joanna .....

32

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 5.07. br. i poinformowaniu wykonawców , Zamawiający w postępowaniu poniżej progów unijnych (56 tys. euro) wyznaczył termin zawarcia umowy na dzień 11.07.br. (tj. po 5 dniach od rozesłania informacji mailami i faksami) a dzisiaj (8.07) przyszło pismo od firmy X określone jako "protest" na wybór oferty Y. Poprosiłam Y, aby szybko ustosunkowali się do powyższego, ale poproszę o podpowiedź:
czy powinnam informować pozostałych wykonawców o tego typu piśmie od X ? czy powinnam przesunąć termin zawarcia umowy (nie tylko do czasu wyjaśnienia, ale dłużej - tak, jakbym ponownie dokonywała wyboru)?
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 5.07. br. i poinformowaniu wykonawców , Zamawiający w postępowaniu poniżej progów unijnych (56 tys. euro) wyznaczył termin zawarcia umowy na dzień 11.07.br. (tj. po 5 dniach od rozesłania informacji mailami i faksami) a dzisiaj (8.07) przyszło pismo od firmy X określone jako "protest" na wybór oferty Y. Poprosiłam Y, aby szybko ustosunkowali się do powyższego, ale poproszę o podpowiedź: czy powinnam informować pozostałych wykonawców o tego typu piśmie od X ? czy powinnam przesunąć termin zawarcia umowy (nie tylko do czasu wyjaśnienia, ale dłużej - tak, jakbym ponownie dokonywała wyboru)?
0
2016-07-08 11:46 0

A.

Agnieszka .....

0

Ustawa nie precyzuje, co należy zrobić z tym pismem. Można je przekazać innym uczestnikom postępowania, ale nie ma takiego obowiązku. Można też je opublikować, ale ustawa tego nie wymaga.
Dalsze czynności zależą od zasadności zarzutów. Jeżeli są zasadne, to należy je uwzględnić i powtórzyć czynności (i poinformować o tym innych)
Ustawa nie precyzuje, co należy zrobić z tym pismem. Można je przekazać innym uczestnikom postępowania, ale nie ma takiego obowiązku. Można też je opublikować, ale ustawa tego nie wymaga. Dalsze czynności zależą od zasadności zarzutów. Jeżeli są zasadne, to należy je uwzględnić i powtórzyć czynności (i poinformować o tym innych)
1
2016-07-08 12:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy