Forum


Powrót Szacowanie wartości - zamówienie z wolnej ręki DYSTRYBUCJA ENERGII

A.

Adam .....

7

Witam,
Jak po noweli oszacować prawidłowo wartość zamówienia dla usługi dystrybucji energii dla zamówienia udzielanego na czas nieoznaczony?
Ustawodawca wykreślił dotychczasowy art. 34 ust. 3 pkt. 1) mówiący, że jeżeli zamówienia udziela się na czas nieoznaczony to wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia.
Czyli przed nowelą sprawa wydawała się oczywista, a teraz?
Witam, Jak po noweli oszacować prawidłowo wartość zamówienia dla usługi dystrybucji energii dla zamówienia udzielanego na czas nieoznaczony? Ustawodawca wykreślił dotychczasowy art. 34 ust. 3 pkt. 1) mówiący, że jeżeli zamówienia udziela się na czas nieoznaczony to wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia. Czyli przed nowelą sprawa wydawała się oczywista, a teraz?
1
2017-06-01 11:54 0

J.

Joanna .....

6

Może zastosować - Art. 34 ust. 3a pkt 2) ?
Może zastosować - Art. 34 ust. 3a pkt 2) ?
1
2017-06-02 06:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy