Forum


Powrót Art.24aa

D.

Dominika .....

0

Chcę w SIWZ umieścić taki zapis :Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
co dalej... oceniam i wzywam do uzupełnienia pozostałych dokumentów ? na podstawie artykułu ? cały czas wzywam do uzupełnienia na podstawie art. 24aa?
Chcę w SIWZ umieścić taki zapis :Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. co dalej... oceniam i wzywam do uzupełnienia pozostałych dokumentów ? na podstawie artykułu ? cały czas wzywam do uzupełnienia na podstawie art. 24aa?
1
2017-06-02 06:35 0

NA.

Natalia A. .....

35

wzywasz na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 w zależności od wartości
wzywasz na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 w zależności od wartości
1
2017-06-02 06:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy