Forum


Powrót Wybór ekspertów do oceny wniosków.

I.

Ilona .....

2

Czy zatrudniając ekspertów musimy stosować ustawę o zamówieniach publicznych, gdy możemy ich powoływać na podstawie ustawy, która stanowi, że \"Dyrektor wyznacza ekspertów lub powołuje zespoły ekspertów spośród wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, gospodarczych i finansowych, w tym ekspertów zagranicznych\". Jak zorganizować to proceduralnie jeżeli wartość wynagrodzeń przekracza 30 tys. euro?
Czy zatrudniając ekspertów musimy stosować ustawę o zamówieniach publicznych, gdy możemy ich powoływać na podstawie ustawy, która stanowi, że \"Dyrektor wyznacza ekspertów lub powołuje zespoły ekspertów spośród wybitnych przedstawicieli środowisk naukowych, gospodarczych i finansowych, w tym ekspertów zagranicznych\". Jak zorganizować to proceduralnie jeżeli wartość wynagrodzeń przekracza 30 tys. euro?
1
2016-07-11 09:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy