Forum


Powrót art. 26 ust.4 wyjaśnienia złożone po terminie

M.

Maja .....

0

Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień celem potwierdzenia spełniania warunku przez osoby wskazane w ofercie.
Wyjaśnienia wpłynęły po terminie.
Czy Zamawiający powinien wykluczyć Wykonawcę?
Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień celem potwierdzenia spełniania warunku przez osoby wskazane w ofercie. Wyjaśnienia wpłynęły po terminie. Czy Zamawiający powinien wykluczyć Wykonawcę?
1
2017-06-05 12:59 0

N.

Natalia .....

31

z powodu faktu , że po terminie -nie. Jaką byś chciała zastosować podstawę wykluczenia? Gdyby Wykonawca nie złożył wyjaśnień to musiałabyś podjąć stosowną decyzje bez wyjaśnień w oparciu o dane które masz w ofercie.
z powodu faktu , że po terminie -nie. Jaką byś chciała zastosować podstawę wykluczenia? Gdyby Wykonawca nie złożył wyjaśnień to musiałabyś podjąć stosowną decyzje bez wyjaśnień w oparciu o dane które masz w ofercie.
1
2017-06-05 19:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy