Forum


Powrót zamówienie w trybie z wolnej ręki

D.

Dorota .....

0

Nasza firma dostała zaproszenie do udziału w postępowaniu, w którym nie było informacji na temat wymagań odnośnie konsorcjum. Zadaliśmy zatem pytanie, które warunki musimy spełnić razem, a które każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający poinformował, ze zapytanie ofertowe prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy, z którym zamawiający rozpocznie negocjacje w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem szczególnym, możliwym do zastosowania, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. w związku z powyższym zamawiający nie przewiduje możliwości zaproszenia wykonawców ubiegających się wspólnie w ramach konsorcjum, do realizacji zamówienia.
Czy jest to słuszne uzasadnienie? Czy faktycznie art. 66 ust. 1 wyklucza udział konsorcjum?
Nasza firma dostała zaproszenie do udziału w postępowaniu, w którym nie było informacji na temat wymagań odnośnie konsorcjum. Zadaliśmy zatem pytanie, które warunki musimy spełnić razem, a które każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający poinformował, ze zapytanie ofertowe prowadzone jest w celu wyłonienia wykonawcy, z którym zamawiający rozpocznie negocjacje w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Tryb zamówienia z wolnej ręki jest trybem szczególnym, możliwym do zastosowania, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. w związku z powyższym zamawiający nie przewiduje możliwości zaproszenia wykonawców ubiegających się wspólnie w ramach konsorcjum, do realizacji zamówienia. Czy jest to słuszne uzasadnienie? Czy faktycznie art. 66 ust. 1 wyklucza udział konsorcjum?
1
2016-07-11 12:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Nie wiem na którą przesłankę powołał się Zamawiający wybierając tryb zamówienia z wolnej ręki, bo np. art. 67 ust.1.1) wyraźnie mówi o jednym wykonawcy. Poza tym tryb z wolnej ręki nie jest trybem konkurencyjnym.
Nie wiem na którą przesłankę powołał się Zamawiający wybierając tryb zamówienia z wolnej ręki, bo np. art. 67 ust.1.1) wyraźnie mówi o jednym wykonawcy. Poza tym tryb z wolnej ręki nie jest trybem konkurencyjnym.
1
2016-07-11 13:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy