Forum


Powrót Oświadczenie - art. 25 ust. 1 p.z.p. (JEDZ i "MINI JEDZ-krajowy)

A.

Agnieszka .....

11

Wykonawca nie złożył oświadczenia wraz z ofertą, inny złożył ale niekompletny - wzywam Wykonawców do uzupełnienia dokumentów, tylko z jaką datą? złożenia Zamawiającemu czy na dzień składania ofert skoro byli zobowiązani do złożenia dokumentu wraz z ofertą.
Wykonawca nie złożył oświadczenia wraz z ofertą, inny złożył ale niekompletny - wzywam Wykonawców do uzupełnienia dokumentów, tylko z jaką datą? złożenia Zamawiającemu czy na dzień składania ofert skoro byli zobowiązani do złożenia dokumentu wraz z ofertą.
1
2017-06-05 20:58 0

K.

Karolina .....

86

Z art. 26 ust. 3 wzywa Pani o dokumenty, o których mowa w art. 25a ust. 1, które mają być aktualne na dzień składania ofert. Musi Pani wiedzieć, czy na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
Z art. 26 ust. 3 wzywa Pani o dokumenty, o których mowa w art. 25a ust. 1, które mają być aktualne na dzień składania ofert. Musi Pani wiedzieć, czy na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
1
2017-06-06 06:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy