Tarcza antykryzysowa w walce z koronawirusem

Tarcza antykryzysowa to najnowsza propozycja rządu w walce z wirusem. Epidemia Covid-19 odcisnęła piętno na większości polskich pracodawców. Poprzez wprowadzane przez rząd obostrzenia, mające na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, większość firm praktycznie zaprzestało prowadzenia dalszej działalności. Przedsiębiorstwa były zmuszone wysłać pracowników na urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, a w najgorszych przypadkach – zwalniać z pracy. Masz pytania i potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Zajrzyj na naszą grupę na Facebooku HR w trudnych czasach. Jak przygotować i zadbać o ludzi ON-LINE? tarcza antykryzysowa dla pracodawców

Czym jest tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa jest szeregiem rozwiązań proponowanych przez rząd, które mają na celu przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu, spowodowanemu przez koronawirusa. Rozwiązania te skierowano zarówno do firm, jak i  pracowników. Szacowana całkowita wartość wsparcia w ramach tarczy to ok. to 212 mld zł (blisko 10% PKB). Co wchodzi w skład tej kwoty? Gotówkowy komponent rządowy o wartości ok. 67 mld (2,9% PKB). Składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych. Płynnościowy komponent rządowy o wartości ok. 75,5 mld zł (3,3% PKB). Składają się na niego wakacje kredytowe i odroczone daniny. Dochodzi do tego jeszcze finansowanie płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głównie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Pakiet płynnościowy NBP o wartości ok. 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe.

Na jakie wsparcie mogą liczyć pracodawcy?

Ostateczne przyjęcie projektów ustaw, składających się na tzw. tarczę antykryzysową, zakłada szereg pomocy i dofinansowań.  Pracodawcy, których obroty gospodarcze zmalały w następstwie wystąpienia wirusa, mogą liczyć na świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Poprzez zmalenie obrotów gospodarczych, rozumiemy spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
  Chcesz wiedzieć jak powinien działać pracodawca w konfrontacji z koronawirusem? Zobacz nasz poprzedni wpis! tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa i jej rozwiązania dla pracodawców – dopłaty do ZUS.

Pracodawcy, którzy ponieśli straty z tytułu zmalenia obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa mogą liczyć na wsparcie. Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie, w przypadku zmalenia obrotów o:
  • 30% może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i  50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • 50% może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i  70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • 80% może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i  90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Takie dofinasowanie pracodawca może otrzymać na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Pracodawca musi przy tym utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania. Ponadto, pracodawca musi zagwarantować zatrudnienie po zakończeniu okresu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.   Chcesz być na bieżąco z kwestiami dotyczącymi HR? Zapraszamy na szkolenie potrącenia z wynagrodzenia! WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC