1 marca – ostatni dzień składania rocznych sprawozdań w 2020 r.

Sprawozdanie za 2020 r. należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2021 r.  Zamawiający ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Formularz - gdzie go szukać?

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono elektroniczny, interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach – adres https://sr.uzp.gov.pl Należy pamiętać, że przygotowanie i przekazanie sprawozdania możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Nie wolno przekazać sprawozdania w innej formie niż elektroniczna.

Jak wypełnić formularz?

Aby wypełnić formularz rocznego sprawozdania, trzeba:
  • zalogować się do systemu, wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło-BZP,
  • wybrać opcję dotyczącą rocznego sprawozdania,
  • wypełnić formularz sprawozdania, zaznaczając właściwe opcje i wypełniając odpowiednie pola,
  • przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję „Przesłanie”.
Wszelkie zmiany, dotyczące danych Zamawiającego zapisanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, należy zgłaszać mailowo na adres biuletynzp@uzp.gov.pl, podając login, którego dotyczy zgłoszenie, oraz dane do zmiany. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH