Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych uchwalona

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych została uchwalona w dniu 11 września 2019 przez Sejm RP. Projekt ustawy zakłada ponad 600 artykułów. Warto wspomnieć, że dotychczasowe prawo miało ich 3 krotnie mniej. To największe zmiany w historii Prawa zamówień publicznych.

Proces legislacyjny nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Podczas pierwszego czytania ustawy dyskusja nad brzmieniem przepisów skutkowała koniecznością dodatkowych prac nad ustawą. Została więc skierowana do Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji. W pracach w Komisji uczestniczył nasz ekspert - Grzegorz Czaban. Prace w komisji po 1 i drugim czytaniu skutkowały zaproponowaniem ponad 60 poprawek do projektu ustawy. 11 września ok. g. 22:00 ustawa wróciła na 3 czytanie podczas którego Sejm przegłosował poprawki, a następnie całość nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. prawo zamówień publicznych komentarz

Kiedy wchodzi w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych?

W tej chwili projekt nowej ustawy zostanie skierowany na posiedzenie Senatu. Najbliższe odbywa się w dniach 25-27 września i przewiduje się, że to właśnie wtedy rozpoczną się nad nią prace. Kolejnym etapem jest podpis prezydenta RP. Nowa ustawa Pzp najprawdopodobniej wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Oznacza to ponad roczne vacatio legis. Wydaje się sporo czasu na przygotowanie, ale czy tak jest na pewno?

Po co nowa ustawa Pzp?

Głównym celem wprowadzanych zmian jest lepsze przygotowanie zamówień - uproszczenie procedur, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych. Drugim celem jest zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zp, a także zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców. Wszystko to skutkować ma większą przejrzystością zamówień. Tak o projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wypowiedział się Poseł sprawozdawca Wojciech Murdzek: To niezwykle ważny projekt czy dwa projekty łącznie rozpatrywane dotyczące nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Na rynku zamówień publicznych występuje szereg problemów. W dużej mierze jest to skutek skomplikowanych procedur i bardzo sformalizowanego podejścia do całego procesu zamówień. Są też nieproporcjonalnie rozłożone ryzyka. Zauważa się brak wystarczającej kontroli nad wykonywaniem umów będących skutkiem udzielania zamówień publicznych. Rezultatem jest spadek zainteresowania zamówieniami publicznymi, ewidentne zmniejszenie konkurencyjności, niestety także obniżenie jakości dostarczanych towarów i usług i później kłopoty dotyczące życia niektórych produktów. Część z tych zjawisk potwierdzają bardzo istotne fakty. W roku ubiegłym ok. 50% przetargów zaowocowało złożeniem tylko jednej oferty. W przypadku zdecydowanie wielu przetargów były to zaledwie dwie oferty. W związku z tym trudno mówić o konkurencyjności. Ustawą chcemy zmienić te realia ostatnich czasów, zdecydowanie podnieść efektywność udzielania zamówień publicznych. nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych

Czas na szkolenia z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Całkowicie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga od zamawiających, ale również wykonawców przyswojenia nowych przepisów. W związku z ogromną liczbę artykułów w nowym projekcie nasi eksperci przewidują, że potrzebne będą min. 3 szkolenia, aby przyswoić ten materiał w zakresie umożliwiającym prowadzenie postępowań po nowemu. Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia? Od lat wspieramy rynek zamówień publicznych w trudnym okresie zmian w prawie. Podczas ostatnich dużych nowelizacji w roku 2014 i 2016 przeszkoliliśmy tysiące osób. Jeśli chcesz pierwszy wiedzieć o zamianach w Pzp śledź nas na facebooku. Wkrótce na naszej stronie pojawi się nowy kalendarz szkoleń z nowej ustawy na najbliższe miesiące. Będziemy we wszystkich największych miastach w Polsce! Sprawdź najbliższy termin szkolenia zatytułowanego Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH