Prawo zamówień publicznych znów się zmienia!

Ustawę Prawo zamówień publicznych czeka w przyszłym roku rewolucja. Tym razem UZP  zapowiada nie nowelizację, a całkowicie nową ustawę. Co zmieni w obowiązujących przepisach?

  • Głównym celem będzie jeszcze większe uproszczenie przepisów dla zamawiających i wykonawców.
  • Jej celem będzie jeszcze większy wpływ na rozwój gospodarki i przedsiębiorców polskich.
  • Ma ułatwiać sprawdzanie realizacji zamówienia zgodnie z umową, a także ułatwić przygotowanie postępowania.
  • Ma wprowadzać rozwiązania zwiększające innowacyjność rynku ZP.
  • Ma ułatwiać weryfikację potencjału wykonawców.
  • Ustawa będzie zwiększała udział MŚP w rynku zamówień.
  • Ma ujednolicać przepisy stosowane przez zamawiających i sądy.
  • Ma wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących kontroli w celu ich uporządkowania.
  • Nowa ustawa będzie zwiększała rolę partnerstwa publiczno-prywatnego i elektronizacji zamówień publicznych.

Szykują się duże zmiany. Wkrótce więcej informacji!

Niedługo też szkolenia z tego zakresu! Tymczasem sprawdzajcie nasz obecny kalendarz szkoleń, we wrześniu i październiku mamy sporo ciekawych propozycji:

>>SPRAWDZAM SZKOLENIA<<