Co czeka wykonawców po elektronizacji zamówień publicznych?

Elektronizacja zamówień publicznych to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy, poruszanych zarówno przez Zamawiających, jak i Wykonawców. Im bliżej 18 października 2018 roku, tym większe emocje ona budzi. Jakie będą najbardziej istotne zmiany dla wykonawcy po elektronizacji zamówień publicznych? Jak wiele się zmieni?

Wykonawcy po elektronizacji zamówień publicznych

Podpis elektroniczny

Od 18 kwietnia 2018 roku Wykonawcy są zobowiązani do składania JEDZ (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia). Korzyścią jego stosowania jest głównie brak konieczności samodzielnego uzyskiwania dokumentów. Obecnie wystarczy mieć uzupełniony formularz JEDZ. Dokument ten upraszcza relacje z klientami zagranicznymi, zastępując często niejednoznaczne krajowe dokumenty. Wykonawcy po elektronizacji zamówień publicznych muszą go składać jedynie drogą elektroniczną, gdzie dodatkowo dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis ten ma na celu identyfikację tożsamości różnych podmiotów, a w związku z nowelizacją ustawy zostanie także wprowadzony w ramach Pzp. Bez tego podpisu Wykonawca nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ograniczona liczba Wykonawców

Nowy ustęp 3c w art. 134 ustawy Pzp traktuje o tym, iż Zamawiający, udzielając zamówienia sektorowego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego, może ograniczyć liczbę wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu. Przepisu natomiast nie można stosować w celu ograniczenia uczciwej konkurencji.

Postępowanie, oferta, zaliczki...

Wykonawcy po elektronizacji zamówień publicznych będą mieli nieograniczony i bezpłatny dostęp do narzędzi, które ułatwiają udział w danym postępowaniu. Pojawi się również możliwość wycofania oferty z podpisem elektronicznym, a także szansa na ponowne jej złożenie. Wykonawca będzie mógł kontaktować się z Zamawiającym elektronicznie, wliczając w to możliwość zadania pytań i udzielania odpowiedzi. Ponad to, udzielanie Wykonawcom zaliczek ma być przeprowadzone w bardziej elastycznej formie. Zapraszamy do zapisu na newsletter ApexNet, bo już niedługo opublikujemy webinar przeznaczony specjalnie dla wykonawców! W tym nagraniu ekspert ApexNet - Łukasz Czaban opowiada o zmianach po elektronizacji zamówień publicznych pod kątem wykonawców. Serdecznie zapraszamy na szkolenia z ApexNet! Prowadzimy szkolenia dla zamawiających, a także te dedykowane specjalnie wykonawcom. Wszystkie je znajdziesz: TUTAJ Business people shaking hands after meeting   WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH