Wiemy, jak będzie wyglądała platforma e-Zamówienia

Szczegóły nowego przetargu na platformę e-Zamówienia

21 maja, odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu E-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne. Urząd Zamówień Publicznych ponownie zaprezentował projekt platformy e-zamówienia, na stworzenie której rozpisano już kolejny przetarg. UZP wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji podjęli decyzję o zamknięciu dotychczasowego projektu e-Zamówienia i przystąpieniu do nowego konkursu. Jak zapewnia Urząd Zamówień Publicznych, wszystko to w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Spotkanie otworzył Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego Urzędu Zamówień Publicznych, Krzysztof Fijołek. Po powitaniu uczestników głos zabrał Arkadiusz Koperski, Radca Prezesa UZP do spraw Informatyzacji.

Główne założenia projektu platformy e-zamówienia

UZP nie chce, aby platforma e-Zamówienia była tylko repozytorium danych. W opublikowanych materiałach UZP zapewnia, że zależy im przede wszystkim na użytkowniku. Zamawiający mają otrzymać narzędzie wspierające w niektórych jego elementach przeprowadzanie postępowania, zaś wykonawcy system za pomocą, którego mogą składać oferty. Ma to być wiodące narzędzie dla całego rynku, które będzie oferowało wzory dokumentów ułatwiających prowadzenie postępowań Platforma e-Zamówienia ma składać się z pięciu głównych modułów, które to umożliwią.

Rozwiązania przyjazne użytkownikom

Możemy więc liczyć na w pełni funkcjonalną platformę, umożliwiającą przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne do A do Z. Co więcej, można domniemywać, że wśród planowanych możliwości portalu będzie podpis elektroniczny, wymagany jedynie… przy założeniu konta. Wskazywać na to ma również projekt nowego Prawa zamówień publicznych, które od kilkunastu dni czeka na akceptację Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jeśli w projekcie nie znajdą się istotne zmiany, wymóg podpisu elektronicznego jedynie przy zakładaniu konta na platformie e-Zamówienia będzie zgodny z Prawem zamówień publicznych. Projektowane rozwiązanie było również żywo dyskutowane w trakcie wspomnianego spotkania z 21 maja. Można mieć nadzieję, że UZP przyłoży jeszcze większą uwagę do rozwiązań pozytywnych dla użytkowników.

Projekt e-Zamówienia obejmuje:

  • Budowę Platformy e-Zamówienia podległej administracji rządowej udostępniającej e-usługi w fazie pre-award procesu udzielania zamówienia publicznego;
  • Zbudowanie i udostępnienie API do realizowanych usług i danych co umożliwi ich integrację z innymi systemami i standaryzację;
  • • Implementację i udostępnienie formularzy dokumentów, co przyczyni się do ich ujednolicenia.

Nowe Prawo Zamówień Publicznych miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Czy proponowane przez ministerstwo rozwiązania przyciągną MŚP do brania udziału w przetargach? Dowiemy się, kiedy nowe prawo zamówień publicznych stanie się faktem, czyli już 1 stycznia 2021 r. Chcesz być gotowy na wejście w życie nowego prawa? Nie czekaj z założonymi rękami – zacznij się szkolić już dziś! Sprawdź nasze szkolenia. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH