Mniej ogłoszeń? Co czeka zamówienia publiczne w 2019? Infografika

Pierwsze pięć miesięcy 2019 już prawie za nami. Jaka będzie druga połowa roku? Co czeka zamówienia publiczne w 2019 r.?

Na infografice przedstawiamy garść informacji o stanie zamówień publicznych w 2019 r., zestawiając je z wynikami z lat poprzednich.

Statystyki

Liczba ogłoszeń o udzieleniu zamówienia (otwarciu postępowania) w 2018 r. wynosiła – według danych Urzędu Zamówień Publicznych – 25 006 ogłoszeń w BIP.
Do końca kwietnia 2019 r. opublikowano w BIP 85 629 ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Daje to niecałe 21,5 tys. ogłoszeń miesięcznie. Średnia miesięczna dla roku 2018 była wyższa prawie o 4 tys. ogłoszeń.

Choć MiniPortal funkcjonuje dopiero od października 2018 r., to tylko do kwietnia 2019 r. do KIO zdążyło wpłynąć ponad pół tysiąca odwołań w formie elektronicznej – dokładnie 561.

Może wydawać się to niewielką liczbą, ale patrząc na dalsze statystyki możemy zauważyć, że jest to suma równa niemal wszystkim elektronicznym odwołaniom do KIO w 2017 r.
Wg Informacji o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 r., zamieszczonej na stronie KIO, 598 odwołań (czyli 22%) zostało wniesionych w formie elektronicznej).

Problematyczne zamówienia

Zamówienia publiczne borykają się z rozmaitymi problemami. Czy komplikacje w przepisach, ciągłe zmiany i wykluczające się wyroki – najczęściej wymieniane problemy ZP – wpływają na zmniejszenie się liczby zamówień?

Przypominamy artykuł z lutego o zapowiedziach minister Emilewicz dotyczących planów rządu co do zamówień publicznych.

Sprawdź nasze szkolenia z funduszy unijnych. Pamiętaj, dzięki udziałowi w szkoleniu dodatkowo otrzymujesz roczną, bezpłatną opiekę merytoryczną z zakresu zamówień publicznych. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH