Czas rozliczyć PIT za 2020 rok

Czas rozliczyć PIT za 2020 rok - PIT to słowo, które w najbliższym czasie będzie towarzyszyło prawie każdemu z nas.

Wielu przeraża samodzielna próba rozliczenia, ale czy naprawdę jest to takie trudne?

To zobowiązanie, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych musi uregulować każdy, kto osiąga podlegające opodatkowaniu dochody. W dobie obecnej technologii wszelkie rozliczenia nie powinny przysparzać większych problemów, oprócz poświęconego czasu i wypisania kilku kluczowych rubryk. Rozszyfrujmy zatem słowo PIT - Personal Income Tax - podatek dochodowy, jednak często to sformułowanie pojawia się w ustach podatników do określenia druków, deklaracji podatkowych składanych w odpowiednich urzędach skarbowych. Czas rozliczyć PIT 2020 Zastanówmy się: jaka jest zaleta korzystania z udostępnionego przez Ministerstwo Finansów kreatora do rozliczenia rocznego "Twój e- PIT"?
 • są tam udostępnione zaktualizowane druki;
 • jest to szybka i bezpieczna forma wypełnienia deklaracji;
 • pozwala na odliczenie przysługujących ulg;
 • kreator nie umożliwi wysłania niepoprawnie wypełnionego druku;
 • w kilka sekund wyślemy deklaracje do odpowiedniego urzędu skarbowego.
Oczywiście PIT można także dostarczyć do urzędu skarbowego w formie papierowej wysyłając go pocztą lub robiąc to osobiście, ale w tym przypadku musimy umówić się wcześniej na wizytę poprzez stronę internetową - podatki.gov.pl lub telefonicznie.

Jak skorzystać z kreatora "Twój e-PIT"?

Po zalogowaniu wykorzystując np. profil zaufany. Podatnik powinien jedynie przejrzeć zgodność danych, dokumentów nadesłanych przez pracodawców czy też zleceniodawców. Nie jest konieczne przepisywanie ręczne z PIT-11, ponieważ dzięki komunikacji z serwerem Krajowej Administracji Skarbowej dane zostaną pobrane. Następnym krokiem jest skorzystanie z możliwości pomocy innym, ponieważ każdy z nas może wskazać organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku. Należy pamiętać, że w tym celu konieczne jest wpisanie numeru KRS.

Rozróżniamy kilka formularzy:

 • PIT-37 składany jest przez osoby, które osiągnęły przychód z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych.
 • PIT-36 składa osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się według skali podatkowej, a także podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych.
 • PIT-36L dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy.
 • PIT-28 tą deklarację składają osoby rozliczające podatek z tytułu najmu, dzierżawy itp. oraz przedsiębiorcy, którzy są wspólnikami spółek cywilnych i jawnych.
 • PIT-38 dotyczy osób, które zbyły papiery wartościowe czy też np. udziały w spółce.
 • PIT-39 dotyczy osób, które prywatnie zbyły nieruchomość.

Czas rozliczyć PIT 2020 - do kiedy rozliczyć PIT?

Odpowiedź brzmi:
 • PIT-28 do 1 marca 2021r. 
 • PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38 od 15 lutego 2021r. do 30 kwietnia 2021r. wynika to z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT.
rozliczenie pitu 2020

Wysokość podatku zależy od formy opodatkowania

Osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz niektórzy przedsiębiorcy rozliczają się według skali podatkowej, która posiada dwa progi :
 • do kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 17%;
 • powyżej tzw. progu podatkowego, czyli od kwoty 85 528 zł, stawka wynosi 32%.
Przedsiębiorcy mogą wybrać inne formy opodatkowania np. podatek liniowy stawka wynosi 19%. Można także korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 lub karty podatkowej PIT-16A. Należy także przypomnieć o terminie jakim jest kwota wolna od podatku -wynosi obecnie 8000 zł, a związana jest ze skalą podatkową, którą określa art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak długo będziemy czekać na zwrot podatku?

Urząd Skarbowy ma na to maksymalnie 90 dni, ale w przypadku złożenia deklaracji elektronicznie ten okres skraca się do 45 dni. Życzymy miłego rozliczenia :) Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń z kadr i płac tutaj: WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC