Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków – nowe zasady od 1.03.2020

Zobowiązanie potrącenia z wynagrodzenia chorobowego dotyczą wszystkich pracodawców, gdyż to oni mają obowiązek do wypłaty tego świadczenia. Warto podkreślić, że potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego dokonują tylko ci właściciele firm, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków - nowe prawo od 1.03.2020

Potrącenia - rewolucja marcowa w prawie?

  • Od 1 marca 2020 r. zostały wprowadzone nowe (wyższe) kwoty wolne od potrąceń realizowanych ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego).
  • Należy podkreślić, że w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi kwota wolna od zajęć została podniesiona z 848,60 zł do poziomu 878,81 zł.
Poniżej przedstawiamy kwoty wolne od egzekucji i potrąceń obowiązujących od 1 marca 2020 r.: kwota wolna od potrąceń z zasiłku chorobowego i innych świadczeń w 2020 Ważne info: Jeśli świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy wypadkowy przysługuje tylko za część miesiąca, wówczas istniej konieczność wyznaczenia kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do ilości dni, za które zasiłek przysługuje, co sprowadza się do:
  • podzielenia obowiązującej kwoty wolnej przez liczbę 30,
  • pomnożenia otrzymanego wyniku przez ilość dni, za które wypłacany jest zasiłek.

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków - dowiedź się więcej!

Jeśli chciałabyś/chciałbyś poznać:
  • Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę;
  • Istotę wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia za pracę;
  • Jakie są obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za prac;
  • Rozwiązywanie zbiegów egzekucji z uwzględnieniem zmian od 30.07.2020, potrącenia z umów cywilnych i z zasiłków i wiele wiele innych nowych zasad
...to przyjdź na specjalne dedykowane szkolenie ,,Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2020 - z uwzględnieniem kwot wolnych dla pracowników objętych „zerowym PIT”, uczestników PPK i przy zasiłku oraz zmian w rozstrzyganiu zbiegów egzekucji od 30.07.2020''
Termin i miejsce : 20 - 21 kwietnia, Warszawa
Ekspert: Renata Majewska   WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH