Pracownicze Plany Kapitałowe – system oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe - system oszczędzania. Głównym celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest wsparcie pracowników w długoterminowym gromadzeniu oszczędności. PPK jest programem solidarnościowym, który łączy odpowiedzialność Pracodawców, Pracowników oraz Państwa. Pracodawca w porozumieniu z pracownikami zaczyna od wyboru instytucji finansowej, która będzie gromadziła i inwestowała środki. Kolejny etap to podpisanie umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i co ważne na rzecz osób zatrudnionych. Umowa powinna być zawarta w wersji elektronicznej. Pracownicze Plany Kapitałowe - czy warto?

Kto może z skorzystać z PPK?

Każdy pracownik w wieku od 18 roku życia do 55 lat z wyjątkiem tych, którzy złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat. Grupa wiekowa od 55 do 70 lat może złożyć odrębny wniosek, by taka umowa o prowadzenie PPK została z nimi zawarta. Jak pieniądze zapisują się na koncie każdej osoby, która chce w ten sposób oszczędzać na przyszłość? Pracodawca dokonuje wpłat do 15 dnia każdego miesiąca. Jest on zobowiązany do obliczenia na podstawie wynagrodzenia brutto i przekazania wpłat finansowanych przez Pracownika i przez siebie.

Podstawowe wpłaty w stosunku do wynagrodzenia

Podstawowe wpłaty (w stosunku do wynagrodzenia) to:
  • 2% jeśli finansowane są przez pracownika,
  • 1,5% jeśli finansowane są przez pracodawcę,
oraz tak zwane wpłaty dodatkowe:
  • max 2% od pracownika,
  • max 2,5% od pracodawcy.
Wynika stąd, że pracownicy mają możliwość obniżania wpłaty podstawowej i deklarowanie wpłat dodatkowych.

Instytucje finansowe prowadzące PPK

Instytucje finansowe prowadzące PPK posiadają własną Platformę. Każdy pracownik na swoim indywidualnym koncie może kontrolować własne oszczędności. Jednak, aby dokonać zmiany (obniżenia bądź podwyższenia procentowego) pracownik musi zgłosić taką prośbę do pracodawcy, dopiero wówczas będzie ona widoczna na jego koncie. W sumie zarówno Pracodawca jak i pracownik mogą wpłacić do PPK każdego miesiąca maksymalnie po 4% wynagrodzenia każdy z nich. pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe - system oszczędzania. Naliczanie wpłat

Jak wspomniałam wcześniej wpłaty są naliczane od wynagrodzenia brutto. Włącznie z nadgodzinami, premią czyli wszystkimi składnikami, które podlegają składkom na ubezpieczenie emerytalne i rentowne. Wpłaty pracowników do PPK są odliczane od wynagrodzenia netto. Wpłaty wstrzymuje się natomiast wtedy, gdy pracownik przebywa na urlopie:
  • macierzyńskim,
  • rodzicielskim,
  • wychowawczym,
  • bezpłatnym,
  • bądź pobiera zasiłek rehabilitacyjny lub jest na zwolnieniu lekarskim.
Maksymalny limit wpłat PPK na konto Maksymalny limit wpłat na konto PPK to 50.000 dolarów amerykańskich przeliczając według średniego kursu dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim na ostatni dzień roboczy poprzedzający 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.  Wiele osób pyta: Czy warto oszczędzać z PPK? Na to pytanie już każdy czytelnik musi odpowiedzieć sobie sam. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zapraszamy na dedykowane szkolenie z PPK. Sprawdź także nasze szkolenie zamówienia publiczne. WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC