Prawo Pracy w dobie pandemii

Prawo Pracy w dobie pandemii - co warto wiedzieć?

Jakie zmiany czekają na pracowników i pracodawców w odniesieniu do wydarzeń ostatnich tygodni? Jak COVID-19 oddziałuje na Kodeks Prawa Pracy? Jakie nowe prawa i obowiązki zostały wprowadzone? Gdzie w tym wszystkim jest pracownik? Poznajmy Prawo pracy w dobie pandemii.

Świat w dobie pandemii

W ostatnich miesiącach każdy z nas śledzi albo śledził doniesienia związane z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19. Świat jaki znamy uległ diametralnemu przemeblowaniu. Pandemia wymusiła wprowadzenie szeregu restrykcji, które mają pomóc w opanowaniu obecnej sytuacji. W związku z tym władze wszystkich krajów w tym również Rząd Polski podjął szereg inicjatyw, które mają zapobiegać skutkom pandemii.

Prawo pracy w dobie pandemii.

Prawa i obowiązki pracodawców w czasie pandemii

Konsekwencje zamrażania i odmrażania poszczególnych sektorów gospodarki odczuwają wszyscy. Nie ma obecnie dziedziny życia prywatnego i społecznego, która nie została dotknięta tym problemem. Zaczynając od zamkniętych szkół czy przedszkoli, przez restrykcje sanitarne, aż po obostrzenia dotyczące migracji ludzi. Zaistniała sytuacja rodzi wiele pytać i wątpliwości, na które przedsiębiorcy i tym samym pracownicy nie znają odpowiedzi. Czy podczas kwarantanny pracownik powinien pracować? Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik za okres niewykonywania pracy? Czy nowozatrudniony pracownik musi przejść badania lekarskie? Jak pracodawca powinien rozwiązać umowę o pracę? Warto wiedzieć wszelkie prawa i obowiązki pracodawców w czasie pandemii.

Jak interpretować Prawo Pracy w dobie pandemii?

Powyższe pytania nie zostają bez echa. W rezultacie, ustawodawca został niejako zmuszony do stworzenia szeregu wskazań i ustaw, które mają pomóc w opanowaniu problemu pracy w czasie pandemii. Konkludując zmiany są trudne do zrozumienia i późniejszego wprowadzenia w życie. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy szkolenia dla kadr. Nasi doświadczeni eksperci dołożą wszelkich starań, by rozwiać wszelkie wątpliwości związane z prawem pracy w czasie pandemii oraz jak do wprowadzonych zmian się przygotować.

Prawo Pracy w dobie pandemii - prawa i obowiązki pracodawcy

Prawo Pracy 2020 z uwzględnieniem specyfiki COVID-19

Zapraszamy na dedykowane szkolenie: PRAWO PRACY 2020 Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI COVID 19 - praktyczne warsztaty, które poprowadzi adwokat Piotr Wojciechowski. Prowadzący jest uznanym ekspertem prawa pracy specjalizujący się w problematyce czasu pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obwiązujących przepisów prawa pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Z pewnością słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy. Co za tym idzie szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji oraz przede wszystkim właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak zwalnianie i zatrudnianie, czasu pracy, urlopów czy karania i nagradzania.


Zamówienia publiczne kurs online, to przyjazna atmosfera oraz każdy łatwo może wziąć w nim udział! Wszyscy uczestnicu szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC