Skorzystaj z dotacji na start swojej firmy

Skorzystaj z dotacji na start swojej firmy. Dotacje na start swojej firmy z urzędu pracy to jedna z metod na pozyskanie środków pomocnych w stawianiu pierwszych kroków na drodze własnej działalności. Inna możliwość to np. wzięcie kredytu - oczywiście takich ofert jest wiele, ale różnią się one od pozyskanych dotacji z urzędu np. tym, że trzeba je spłacić, ale można jednocześnie prowadzić firmę i być zatrudnionym. Dziś jednak porozmawiajmy o dotacjach.

Dotacje z urzędu pracy można pozyskać jedynie w terminach wyznaczonych przez urząd i należy spełnić wiele wymagań. 

Charakterystyka dotacji na start firmy jest następująca:

 • dotacje są bezzwrotne - jeśli zostanie spełniony wcześniej określony czas prowadzenia działalności (najczęściej jest to okres 1 lub 2 lat),
 • wkład własny - czy wymagany to zależy od danego urzędu, jednak warto go mieć, by zostać wyżej ocenionym, jako firma która utrzyma się na rynku. Wcześniej odłożone pieniądze pomogą także w pierwszych miesiącach prowadzonej działalności, gdy jej płynność finansowa jeszcze nie jest zbyt stabilna, a trzeba zapłacić np., ZUS itd.,
 • jeśli mówimy o kwocie dotacji z urzędu to jest ona uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi max. 6-ciokrotność tego wynagrodzenia. W roku 2021 stan na styczeń przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi ok. 5400 zł. Dlatego maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy wynosi ok. 32 000 zł.

Dotacje z urzędu pracy są przeznaczone wyłącznie dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla spółek można uzyskać dotacje z Unii Europejskiej. 

Skorzystaj z dotacji na start swojej firmy

Najczęstsze podstawowe wymagania urzędów pracy to:

 • status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie bez wpisu o odrzuceniu oferty pracy czy też stażu, jeśli urząd taki zaproponował w ciągu ostatniego roku, 
 • osoba ubiegająca się o dotacje nie może prowadzić firmy, ani mieć jej zawieszonej, nie mogła także prowadzić własnej działalności w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, a także nie otrzymała już dotacji z Funduszu Pracy bądź innych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
 • wnioskujący o dotacje może ubiegać się o nie tylko w jednym urzędzie pracy oraz nie może być karany na przestrzeni ostatnich dwóch lat za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz nie jest posiadaczem zajęć egzekucyjnych w sądzie,
 • jeśli został zwolniony z pracy w ciągu ostatniego roku to przyczyna nie mogła leżeć po stronie pracownika, 
 • przyszły właściciel przedsiębiorstwa musi posiadać udokumentowane umiejętności w działalności, na którą chce pozyskać dotację, nie mógł on również prowadzić działalności o podobnym charakterze w ostatnich dwóch latach, 
 • dotacja musi być zabezpieczona przez co najmniej dwóch poręczycieli, 
 • wniosek należy złożyć jak najwcześniej, ponieważ często przyznanie dotacji zależy od kolejności zgłoszeń poprawnego wniosku. 

Gdy wnioskujący już otrzyma dotacje najczęstsze wymagania konieczne to:

 • utrzymanie działalności przez 1 lub 2 lata, bez możliwości jej zawieszenia, 
 • działalność ma określone terytorium prowadzenia i jest to najczęściej na terenie powiatu danego urzędu pracy.

Należy wspomnieć, że regulaminy i wymagania poszczególnych urzędów różnią się od siebie, dlatego:

 • w pierwszej kolejności należy się zapoznać dokładnie z regulaminem, 
 • śledzić najnowsze wiadomości na stronie urzędu pracy, np. od kiedy można składać wnioski, 
 • dokładnie przeanalizować na co można uzyskać dotację. Np. maszyny, oprogramowanie, towar, marketing- reklamę oraz na co na pewno nie otrzyma się dotacji - tych rzeczy nie wolno przeoczyć, 
 • warto także przeanalizować tzw. kartę oceny- by uzyskać jak największą ilość punktów i po prostu otrzymać dotację.

Skorzystaj z dotacji na start swojej firmy - ostatni krok to wypełnienie wniosku, który składa się z trzech części:

 1. Dane wnioskodawcy.
 2. Opis planowanego przedsięwzięcia.
 3. Analiza finansowa.

Na koniec należy skompletować wymagane dokumenty i zanieść do urzędu pracy. 

Często dobrą opcją jest też przetestowanie planowanego biznesu przez przeprowadzenie symulacji. Najważniejsze jednak w nowym biznesie to pomysł, kreatywność i pozytywne nastawienie z chęcią do dokonywania zmian. Życzę wszystkim przyszłym przedsiębiorcom dużo wytrwałości w osiąganiu wyznaczonych celów.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowej ustawy, która obowiązuje od 1 stycznia, to  zapraszamy na nasze szkolenie zamówienia publiczne.

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC