Umowę o dzieło – też musisz zgłosić do ZUS

Umowę o dzieło - też musisz zgłosić do ZUS. Jak do tej pory umowy o dzieło nie trzeba było zgłaszać do ZUS. Jednak sytuacja związana z COVID-19 miała także wpływ na przepisy regulujące Kodeks pracy i zawieranie umów.

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 roku należy zgłosić do ZUS na formularzu RUD.jak zgłosić umowę o dzieło

Kto i gdzie powinien zgłosić umowę o dzieło?

Płatnik składek, a także osoba fizyczna, która jest zlecającym wykonanie dzieła.

Jednak wiadomo, że od każdej reguły zdarzają się wyjątki. Tym razem dotyczą one takich jednostek jak:

 • stowarzyszenia, fundację czy też spółki prawa handlowego, które nie są płatnikami składek;
 • osób, które zawierają umowę o dzieło z własnym pracownikiem;
 • umów, które będą wykonywane dla własnego pracodawcy, ale zawarcie ich nastąpi z innym podmiotem;
 • umów, które zawarte są z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą na wykonanie przez nią usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W tym momencie warto podkreślić, że jeśli nie mamy pewności : "czy jako przedsiębiorca powonieniem zgłosić umowę o dzieło?"

W takiej sytuacji najlepiej:

 • zadzwonić na infolinię ZUS 22 560 16 00,
 • napisać zapytanie na PUE,
 • bądź też podejść do najbliższego oddziału ZUS.

Ale jak należy odpowiednio zgłosić umowę o dzieło?

Gdzie zgłosić umowę o dzieło? Jak każdą umowę należy zgłosić ją w terminie 7 dni od zawarcia, można to zrobić wypisując ręcznie formularz RUD i zanosząc do odpowiedniego oddziału ZUS, albo szybszą i prostszą metodą poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Formularz RUD składa się z trzech bloków:

 • Pierwszy dotyczy danych zamawiającego wykonanie dzieła.
 • Drugi dotyczy danych wykonawcy dzieła.
 • Trzeci dotyczy okresu wykonania dzieła, liczbę zawartych umów oraz daty ich zawarcia.

Należy pamiętać, że dla każdego wykonawcy dzieła potrzeba złożyć taki formularz RUD oddzielnie. Natomiast w jednym formularzu można wykazać maksymalnie do 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

umowa o dzieło zgłoszenie do zusu

Umowę o dzieło - też musisz zgłosić do ZUS - Czy to wszystkie zmiany w przepisach, jakie przyniesie rok 2021?

Już teraz możemy odpowiedzieć z przekonaniem, że na pewno nie. Jednak możemy także obiecać, że o wszelkich zmianach będziemy informować naszych czytelników na bieżąco ;-)

Podstawa prawna, w której można znaleźć szczegółowe informacje na temat tarczy antykryzysowej oraz umów o dzieło:

 • Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).
 • Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).

W związku ze zmianami w przepisach czeka nas mnóstwo zagadnień, które wymagają dostosowania do obecnej sytuacji związanej z pandemią. Jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami w Kadrach i Płacach to zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty szkoleń.

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC