Zasady ustalania świadczeń ZFŚS bez ryzyka działania poza prawem

Zasady ustalania świadczeń ZFŚS bez ryzyka działania poza prawem

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o ZFŚS pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ma charakter celowy. Z założenia ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a jego adresatami mają być w szczególności rodziny słabiej sytuowane. Udzielenie ulgowego świadczenia z ZFŚS musi więc być poprzedzone ustaleniem, w jakiej sytuacji materialno-bytowej znajduje się osoba uprawniona oraz jej bliscy, pozostający z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. W tym celu pracodawca powinien uzyskać odpowiednie informacje od pracownika (lub innej osoby uprawnionej do świadczeń z Funduszu), dotyczące nie tylko jego dochodów, ale również sytuacji i stanu dochodów członków jego rodziny, tworzących wspólne gospodarstwo domowe. Zasady ustalania świadczeń ZFŚS bez ryzyka działania poza prawem

Kryterium socjalne w Ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Do 3 maja 2019 roku ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie regulowała sposobu ustalania kryterium socjalnego. W praktyce większość pracodawców poprzestawała na uzyskaniu od uprawnionego oświadczenia o dochodach jego i jego rodziny, a tylko niekiedy żądano innych dokumentów (zaświadczeń). Kwestią problematyczną pozostawały m.in. kwestie: - czy pracodawca ma prawo przetwarzania danych zawartych w tych dokumentach, szczególnie jeżeli chodzi o dane wrażliwe (np. dotyczące zdrowia); - czy pracodawca ma prawo wglądu w takie dokumenty jak np. PIT współmałżonka; Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04.03.1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352). Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź na naszych szkoleniach oraz bezpłatnych webinarach.

Zasady ustalania świadczeń ZFŚS bez ryzyka działania poza prawem - webinar

Już w najbliższy poniedziałek tj. 14 września 2020 roku odbędzie się bezpłatny webinar ApexNet. Webinar poprowadzi Iwona Nowak-Przybylska. Na szkoleniu dowiesz się:
  • jakie pułapki czekają w związku z niewłaściwym stosowaniem Ustawy o ZFŚS;
  • co obejmuje zakres pomocy socjalnej dla pracowników;
  • jakie są korzyści dla pracodawcy i pracowników z prawidłowego stosowania Ustawy o ZFŚS.

Zapisy TUTAJ

Autor tekstu:

Iwona Nowak-Przybylska - Specjalistka z zakresu kadr i płac. Posiada dwudziestoośmioletnie doświadczenie w księgowości. Od 26 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych. WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC