Dostępność miniPortalu

Dostępność miniPortalu - pada wiele pytań o dalsze funkcjonowanie aplikacji miniPortalu w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

MiniPortal - do kiedy dostęp?

Według informacji na stronie https://www.uzp.gov.pl, można przeczytać, że mimo prac wdrożeniowych w zakresie nowych funkcjonalności na Platformie eZamówienia, dostępność miniPortalu jest narzędziem działającym niezależnie od Platformy e-Zamówienia i tym samym będzie nieprzerwanie dostępny dla użytkowników zarówno w dniu 31.12.2020 r. jak i w kolejne dni aż do momentu wdrożenia na Platformie Modułu ofert i wniosków.
  • Po tym terminie przewidziane jest wygaszanie dostępności miniPortalu z uwzględnieniem zapewnienia składania i otwarcia ofert dla postępowań wszczętych wcześniej i korzystających z miniPortalu.
Warto wiedzieć, że:
  • podobnie dotychczasowy Biuletyn Zamówień Publicznych będzie dostępny w dniu 31.12.2020 i w kolejnych dniach dla zapewnienia kontynuacji postępowań wszczętych na podstawie dotychczasowego Pzp.

Dostępność MiniPortalu a komunikacja elektorniczna i składanie ofert i wniosków

Dzięki ciągłej dostępności miniPortalu zapewniona zostanie:
  • możliwość kontynuowania postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. w oparciu o dotychczasowe przepisy, jak również obsługa komunikacji elektronicznej, w tym składanie ofert i wniosków, zgodnie z nową ustawą PZP, aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach docelowego rozwiązania tj. Platformy e-Zamówienia ( I kwartał 2021 r.).
Czy wiesz, że nasi eksperci ds. zamówień publicznych są już przygotowani na nową ustawę Pzp? Czekamy na Ciebie po nowym roku z aktualną wiedzą o NOWYM PRAWIE PZP :) WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH