Elektroniczne faktury obowiązkowe od 1 sierpnia 2019

Od 18 kwietnia 2019 obowiązują elektroniczne faktury, które według nowych przepisów obligują zamawiających do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych. O elektronicznych fakturach pisaliśmy już w poprzednim wpisie TUTAJ.

ELEKTRONICZNE FAKTURY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Zmiany nie dotyczyły jednak wszystkich możliwych przypadków. Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 12 ustawy), w stosunku do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, umów koncesji, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, przepisy ustawy stosuje się od dnia 1 sierpnia 2019 r.

PLATFORMA – ELEKTRONICZNE FAKTURY

Poza przygotowaniem merytorycznym zamawiających i wykonawców instytucje mają za zadanie przygotować się systemowo. Z uwagi na wsze obecne przygotowanie do elektronizacji zamówień publicznych to nie powinien być problem, prawda? Niezbędnym narzędziem do odbierania i przetwarzaniach elektronicznych faktur między zamawiającymi i wykonawcami jest Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF). Najważniejszą cechą platformy jest jej nieodpłatny charakter. Kolejną ważną informacją jest możliwość dwojakiego korzystania z platformy. Mamy do wyboru aplikację webową, czyli wersję on-line lub wersję desktop, która zainstalowana na dysku komputera będzie miała te same funkcje co wersja on-line.

elektroniczne faktury

USTAWA O ELEKTRONICZNYM FAKTUROWANIU

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznych fakturowaniu tak reguluje kwestie e-fakturowania: Art. 3. 1. Przepisy ustawy stosuje się do przesyłania między wykonawcami a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
  1. zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
  2. umów koncesji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o umowie koncesji.
Art. 4. 1. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.
  1. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy.
  2. W przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zamawiający może w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o zawarcie umowy koncesji albo postępowanie w sprawie wyboru part-nera prywatnego wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
  3. Zamawiający i wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę.

ELEKTRONICZNE FAKTURY A PZP - WASZE PYTANIA

Elektroniczne faktury mają na celu uproszczenie procesu zamówień publicznych jednak jak każda zmiana powodują początkowo wiele problemów i skutkują licznymi dyskusjami. Pamiętaj, że możesz zadań swoje pytanie do naszego eksperta poprzez formularz kontaktowy w EduStrefie – dostępny TUTAJ jedynie dla zalogowanych użytkowników. Jedno z takich pytań i odpowiedź eksperta prezentujemy poniżej. Z kolei na forum w EduStrefie toczy się już kilka dyskusji w tym temacie. Zaloguj się na swoje konto i dołącz do nich! Sprawdź TUTAJ.

elektroniczne faktury

SZKOLENIE – ELEKTRONICZNE FAKTURY

Tym razem mamy idealną propozycję dla wszystkich wykonawców. Dedykowane szkolenie,  którym uczymy m.in. elektronicznego fakturowania. Ciekawy? Sprawdź TUTAJ.     WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH