Niska konkurencyjność w zamówieniach publicznych – zmartwienie zamawiającego?

Niska konkurencyjność w zamówieniach publicznych od zawsze była jedną z największych bolączek zamawiającego. Niewielka liczba ofert składanych w postępowaniach oznacza dla zamawiających niższą szansę na uzyskanie maksymalnej skuteczności realizowanego zamówienia.

Konkurencyjność  w zamówieniach publicznych – pytanie do wykonawców

W 2019 roku została przeprowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych ankieta dla przedsiębiorców z całej Polski z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa  oraz  z  podziałem  na  branże. Na ankiety odpowiedziało 965 respondentów.  Całość  wyników ankiety do przeczytania już poniedziałek w EduStrefie.Niska konkurencyjność w zamówieniach publicznych

Konkurencyjność  w zamówieniach publicznych – jaka jest prawda

Głównym celem badania było dowiedzenie się, jaka tak naprawdę, jest przyczyna niskiej konkurencyjność oraz czy konkurencyjność w zamówieniach publicznych może zostać w jakikolwiek sposób podniesiona. Czy jest szansa by zainteresować wykonawcę większym udziałem w postępowaniach?

Konkurencyjność  w zamówieniach publicznych – ogólne przyczyny braku lub niskiego zainteresowania udziałem w postępowaniach:

Pierwszą i zarazem fundamentalną przyczyną, która wskazuje na niską konkurencyjność w zamówieniach publicznych, jest cena - jako kryterium decydujące o wyborze oferty najkorzystniejszej. Drugą przyczyną jest opis przedmiotu zamówienia preferujący określony produkt lub firmę. Kolejnymi ważnymi aspektami jakie podali wykonawcy określając niską konkurencyjność w zamówieniach publicznych były:
 • realizacja dużej liczby zamówień poza rynkiem zamówień publicznych,
 • za krótki czas na przygotowanie oferty,
 • niekorzystne postanowienia w umowie o zamówienia publiczne,
 • zbyt wysokie kary umowne,
 • za wysokie wymagania wobec wykonawcy,
 • obszerna, dokumentacja, zróżnicowana w zależności od zamawiającego,
 • niejasny opis przedmiotu zamówienia,
 • długotrwałość procesu udzielenia zamówienia i brak pewności uzyskania zamówienia.

Niska Konkurencyjność  w zamówieniach publicznych – przyczyny mikro i małych przedsiębiorców

Według mikro i małych przedsiębiorców największą barierą wpływają na konkurencyjność w zamówieniach publicznych jest cena oraz opis przedmiotu zamówienia preferujący określony produkt lub firmę. Dodatkowo sporym obciążeniem jest obszerna, dokumentacja, zróżnicowana w zależności od zamawiającego oraz realizacja dużej liczby zamówień poza rynkiem zamówień publicznych

Niska Konkurencyjność  w zamówieniach publicznych – jak to widzą średnie i duże firmy?

W odróżnieniu od mikro i małych firm, średnie i duże przedsiębiorstwa podają jako podstawową przyczynę wpływającą na niską konkurencyjność w zamówieniach publicznych - zbyt wysokie kary umowne. Ciekawą informacją jest fakt, że cena jako kryterium decydujące o wyborze oferty najkorzystniejszej była podana jako trzecie kryterium średnich przedsiębiorstw, zaś ankietowani z dużych przedsiębiorstw podali w większości cenę jako czwarty czynnik braku zainteresowania do składania ofert. Niestety wykonawcy pracujący w średnich i wielkich przedsiębiorstwach narzekają również na niekorzystne postanowienia w umowie o zamówienia publiczne, za wysokie wymagania wobec wykonawcy oraz za krótki czas na przygotowanie oferty.
Niska konkurencyjność w zamówieniach publicznych

Konkurencyjność  w zamówieniach publicznych – jaka zachęta dla wykonawców?

Poniżej przedstawiam 10 fundamentalnych czynników potencjalnie podnoszących konkurencyjność w zamówieniach publicznych:
 • uproszczenie procedury i zmniejszenie formalizmu w postępowaniu,
 • zwiększenie swobody zamawiającego w zakresie negocjowania warunków kontraktowych,
 • proste, czytelne przepisy,
 • gwarancja waloryzacji ceny/kosztów,
 • większa elastyczność zmiany umów,
 • bardziej dopracowane opisy przedmiotu zamówienia,
 • ograniczenie wysokości kar umownych oraz żądanego odszkodowania,
 • stosowanie zaliczek i płatności częściowych,
 • ograniczenie liczby wymaganych dokumentów,
 • możliwość prowadzenia negocjacji, w tym dotyczących ceny.

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – wpływ na konkurencyjność w zamówieniach publicznych

Przeprowadzenie badania zbiegło się w czasie z tworzeniem nowego Prawa zamówień publicznych. Duża część postulowanych przez wykonawców zmian znalazła swoje odzwierciedlenie w nowej ustawie.  Jakie mogą być priorytety do zachęty uczestnictwa w zamówieniach publicznych dla wykonawców?
 • ograniczenie liczby wymaganych dokumentów,
 • gwarancja waloryzacji ceny/kosztów
 • bardziej dopracowane opisy przedmiotu zamówienia
 • ograniczenie wysokości kar umownych oraz żądanego odszkodowania
 • stosowanie zaliczek i płatności częściowych
Podsumowując nowa ustawa może być szansa na zwiększenie konkurencyjności zarówno dla wykonawców jak i zamawiających. Te i inne kwestiach z nowej ustawy poruszymy na naszych szkoleniach dedykowanym wyłącznie wykonawcą.   WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH