Płatny urlop wypoczynkowy aż 35 dni – Czy nadchodzi rewolucja?

Płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni bądź 20 dni to norma dla każdego pracownika pracującego na umowę o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy. Jednak, czy i w tym roku takie liczby będą obowiązywać? Z najnowszych doniesień Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wynika, że złożyli wniosek, aby płatny urlop wypoczynkowy wynosił 35 dni. Płatny urlop

Co dla pracodawcy oznacza Płatny urlop 35 dni ?

  • Płatny urlop 35 dni  to w praktyce pozbawienie firmy obecności pracownika przez 7 tygodni, czyli ponad 1,5 miesiąca w roku! Dla pracodawców jest to w zasadzie kosmiczna liczba nieobecności pracowników. Należy podkreślić, że płatny urlop wypoczynkowy, nie jest jedynym kosztem ponoszonym przez pracodawców – finansują oni wynagrodzenia chorobowe osób pracujących przez okres 33 dni.  Dlatego nowe reguły niekończenie ucieszyły by pracodawców. Tym bardziej tych, którzy posiadają małe i średnie przedsiębiorstwa.
  • Wydłużony czas urlopu wypoczynkowego nie tylko tworzy trudności w procesach produkcyjnych i zarządzaniem firmą, ale i wytwarza nadplanowe koszty pracy, którymi pracodawcy są obarczani. Poza wysokimi podwyżkami płacy minimalnej są to chociażby dodatkowe składki (PPK).

Czy czeka nas rewolucja?

OPZZ sądzi, że bez względu na staż pracy wszyscy powinni mieć więcej urlopu.Trzeba zaznaczy, że na razie dotychczasowa władza chciałaby wyrównać wszystkim urlopy – każdy, bez względu na staż pracy, miałby otrzymywać prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.Jak wiemy, do zmian w prawie pracy nie doszło w 2019 roku, ale są szanse, że zmiany w tej kwestii  przyjdą po wyborach prezydenckich w roku bieżącym, czyli w czerwcu.Ciekawostką jest również fakt, że Związkowcy nie chcą tylko reformowania regulacji prawnych dotyczących  urlopów. Polska centrala związkowa chce m.in. żeby.:
  • pracownicy pracujący dłużej niż 8 godzin dziennie mieli dodatkową 15-minutową przerwę.
  • pracownicy po 50 r. ż. zyskaliby dodatkowe prawo. Dopiero po ich wyraźnej zgodzie pracodawca mógłby zlecić pracę w nadgodzinach lub godzinach nocnych.
  • pracownicy po 50 r. ż. otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie w ramach tzw. „umowy mentorskiej”.

Fakty na temat płatnego urlopu wypoczynkowego

Coroczne raporty z badań rynku pracy wskazują, że prawie połowa pracowników nie wykorzystuje bieżącego wymiaru urlopu wypoczynkowego płatnego. Wciąż mówi się głośno o wykorzystywaniu go do działalności zarobkowej. Drugą kwestią jest nadmiar pracy w firmach, przez co pracownicy najzwyczajniej nie mogą sobie pozwolić na pełne wykorzystanie 26 dni urlopu. Płatny urlop Podsumowując, o projektach mających priorytetowe znaczenie jest w rezultacie cicho. Analizowane jest jedynie zagadnienie jawności wysokości zarobków oferowanych osobom aplikującym do pracy. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najnowszych zmianach w Kadrach i Płacach, to przyjdź na nasze szkolenie i spotkaj się z wybitnymi ekspertami w zakresie Kadr i Płac. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH