Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji – 6 najważniejszych pytań i odpowiedzi.

Przetwarzanie danych osobowych, jest to nieustanny top temat w obszarze kadrowym. Po wejściu w życie RODO, nastąpiło wiele zmian, jednak nie każdy wie jakie są jego prawa, np. w kwestii uzupełniania danych w CV, rozmowy rekrutacyjnej itp. Dlatego nasz trener p. Barbara Gańcza odpowiedziała na 6 najważniejszych pytań, które pomogą na pewno wiele wyjaśnić w kwestiach rekrutacyjnych ?

Pytanie 1.Jakie informacje trzeba zamieścić  w nowym CV zgodne z RODO i UODO?

ODPOWIEDŹ:  imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, dane kontaktowe , kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia. Nie zawieramy informacji o zainteresowaniach, umiejętnościach- te informacje są dobrowolne.

Pytanie 2. O jakie informacje możemy zapytać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?

ODPOWIEDŹ: Możemy pytać o motywację, umiejętności, doświadczenie zawodowe oraz zadawać pytania tzw. „problemowe” - co by Pan/ Pani zrobił/a gdyby… .Nie wolno pytać o sprawy osobiste i dane wrażliwe.

Pytanie 3. Czy w procesie rekrutacji klauzula informacyjna jest konieczna?

ODPOWIEDŹ: Tak, administrator ma obowiązek informować o tym , że przetwarza dane osobowe i w jakim celu je przetwarza.  Obowiązek ten wynika z art. 13 RODO- tu znajdują się wszystkie wytyczne dotyczące tego, o czym powinien informować administrator.

Pytanie 4. Jak mają wyglądać akta osobowe zgodne z RODO?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z najnowszymi przepisami oprócz teczki A, B i C została wprowadzona teczka D, w której pracodawca ma przechowywać dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które powodują zatarcie kary ( po upływie określonego czasu)- np. za nieprzestrzeganie przepisów bhp, za naruszenie ochrony danych osobowych.

Pytanie 5. Czy trzeba kandydatów do pracy informować o monitoringu prowadzonym w zakładzie pracy?

ODPOWIEDŹ: Kandydatów do pracy nie trzeba informować o monitoringu  o ile rozmowy kwalifikacyjne oraz cały proces rekrutacji nie odbywają się w siedzibie pracodawcy. W przypadku zatrudnienia pracownika obowiązkiem pracodawcy jest poinformować pracownika o monitoringu na terenie zakładu pracy. Pracodawca ma możliwości wyboru jednego bądź kilku sposobów poinformowania.

Pytanie 6. Kiedy można żądać  zaświadczenia z KRK?

ODPOWIEDŹ: Prawo do informacji o niekaralności musi wynikać bezpośrednio z ustaw branżowych. Czyli aby przyszły pracodawca mógł zażądać zaświadczenia z KRK musi mieć podstawę prawną.

Podsumowanie  :)

Jeśli jednak potrzebujesz więcej odpowiedzi na kolejne nurtujące pytania, to nasi eksperci służą pomocą również podczas szkoleń. Podczas każdego z nich eksperci zapraszają uczestników do zadawania pytań na które na bieżąco odpowiadają.Serdecznie zapraszamy na nasze aktualne szkolenia z kadr i płac. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH