Elektronizacja zamówień publicznych – 5 zmian

Prace nad elektronizacją zamówień publicznych weszły już w kolejną fazę. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło przetarg na budowę narzędzia e-zamówienia – pierwszego elementu umożliwiającego udzielanie zamówień w formie elektronicznej. Czym jest elektronizacja zamówień publicznych? Elektronizacja zamówień publicznych ma za zadanie zmniejszenie kosztów oraz ułatwienie ubiegania się o dostęp do zamówień publicznych, a jej konieczność wynika z prawa unijnego. Wszelkie zmiany wejdą w życie 18 października 2018 roku i będą obowiązywały wszystkich zamawiających:
  1. Komunikacja pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami będzie odbywała się elektronicznie przy użyciu profilu nabywcy. Istnieje możliwość odstąpienia od tej zasady jedynie w szczególnych przypadkach.
  2. Wymagane pod rygorem nieważności będzie podpisanie oferty lub wniosków bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  3. Zostanie wprowadzona platforma e-zamówienia, która będzie prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych.
  4. Zamawiający będzie mógł wymagać lub dać możliwość złożenia ofert w formie katalogu elektronicznego. Katalog będzie ustalany przez zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, sposobu organizacji informacji zawartych w ofercie i formatu ich przedstawienia.
  5. Zamawiający będzie musiał umożliwić komunikację w taki sposób, aby nie dyskryminowała żadnych wykonawców poprzez ograniczenie im dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
ApexNet oferuje Wam szkolenia z Elektronizacji Zamówień Publicznych, więcej informacji znajdziecie TUTAJ. notebook-2386034_960_720 WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH