Już jest! Nowy raport PAXUS dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym raportem PAXUS pt. „Samowolka w zamówieniach publicznych współfinansowanych ze środków UE”. Raport został przygotowany na podstawie danych z roku 2014 zawartych w raportach oraz wynikach kontroli rocznych opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. W raporcie znajdziemy nie tylko dane pochodzące z roku 2014, ale także porównanie ich wartości z poprzednimi latami. Komentarze i wnioski dodał także ekspert kancelarii PAXUS, radca prawny Damian Michalak. Według danych za rok 2014 do Urzędu Zamówień Publicznych zostało złożonych 279 wniosków o kontrolę doraźną zamówień współfinansowanych przez UE. Konieczne było również przeprowadzenie 182 postępowań wyjaśniających, cele ustalenia czy zaistniały przesłanki do wszczęcia kontroli doraźnej. Ostatecznie przeprowadzono jedynie 38 kontroli. Najczęstszym powodem podawanym przez składającego wniosek o kontrolę był powód naruszeń dotyczących oceny ofert. Kontrole wykazały brak podstaw do stwierdzenia naruszeń ustawy Pzp w 70% wniosków. W pozostałych 30% takie podstawy zaistniały, natomiast 33,3% z nich nie miało wpływu na wynik postępowania. Więcej szczegółów znajdziecie w pełnej wersji raportu, którego bezpłatnie pobierzecie ze strony www.paxus.pl Po wpisaniu swojego maila dostaniecie również dostęp do pozostałych dostępnych raportów: 1. „Kult pozacenowych”, czyli co zmieniła nowelizacja w kryteriach oceny ofert na roboty budowlane 2. Podsumowanie trybów udzielania zamówień publicznych w 2014 roku 3. Przetargi w branży IT – podsumowanie 2014 r. Oraz do przyszłych raportów, opublikowanych wkrótce.

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH